BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704 MSEK (657).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 60,8 MSEK (148,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 49,7 MSEK (49,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 37,6 MSEK (35,2).
 • Resultat per aktie ökade med 6 procent till 1 ,50 SEK (1,42). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,50 SEK (1,41).

Niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 8 procent till 1 869 MSEK (1 584).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 395,3 MSEK (355,1).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 02,7 MSEK (99,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 76,4 MSEK (71,8).
 • Resultat per aktie ökade med 3 procent till 3,05 SEK (2,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,04 SEK (2,92).

Kommentar från VD

“Björn Borg hade en fortsatt positiv utveckling under kvartalet. Vi är ödmjuka inför framtiden och bevakar de omvärldsfaktorer
som kan påverka konsumenterna, men koncentrerar oss på vårt långsiktiga arbete med utveckling och
fortsatt expansion av varumärket och bolaget Björn Borg”, säger bolagets nytillträdde VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive