BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 160,2 MSEK (171,0), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,6 procent (52,6). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 MSEK (51,5). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har plan enligt påverkat rörelseresultatet med -5,1 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,1 MSEK (36,7).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,05 (1,46). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,05 SEK (1,44).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 9 procent till 551 MSEK (507). Exklusive valuta effekter ökade försäljningen med 11 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent till 413,4 MSEK (420,1), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (52,8). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 69,6 MSEK (101,5). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har plan enligt påverkat rörelseresultatet med -13,6 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 51,2 MSEK (73,2).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,27 (2,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,26 SEK (2,87).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minska de med 1 procent till 1 297 MSEK (1 305). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 4 procent.

CITAT FRÅN VD

“Vår varumärkesförsäljning ökade med 9 procent under kvartalet och de mindre marknadernas andel växer, vilket är i enlighet med vår strategi. Det är positivt att varumärket står sig väl i det tuffa marknadsklimatet. Omsättningen och resultatet påverkades av våra framåtriktade investeringar samt av lagerkorrigeringar hos våra partners efter en generellt svagare försäljning under 2011 än förväntat”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700

Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2011 kl. 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian