BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 160,2 MSEK (171,0), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,6 procent (52,6). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 MSEK (51,5). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har plan enligt påverkat rörelseresultatet med -5,1 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,1 MSEK (36,7).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,05 (1,46). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,05 SEK (1,44).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 9 procent till 551 MSEK (507). Exklusive valuta effekter ökade försäljningen med 11 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent till 413,4 MSEK (420,1), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (52,8). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 69,6 MSEK (101,5). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har plan enligt påverkat rörelseresultatet med -13,6 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 51,2 MSEK (73,2).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,27 (2,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,26 SEK (2,87).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minska de med 1 procent till 1 297 MSEK (1 305). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 4 procent.

CITAT FRÅN VD

“Vår varumärkesförsäljning ökade med 9 procent under kvartalet och de mindre marknadernas andel växer, vilket är i enlighet med vår strategi. Det är positivt att varumärket står sig väl i det tuffa marknadsklimatet. Omsättningen och resultatet påverkades av våra framåtriktade investeringar samt av lagerkorrigeringar hos våra partners efter en generellt svagare försäljning under 2011 än förväntat”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700

Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2011 kl. 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive