BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,5 procent (50,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,2 MSEK (33,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,1 MSEK (24,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 SEK (1,05).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,11 SEK (1,05).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 12 procent till 485 MSEK (551). Exklusive valutaeffekter var nedgången 7 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning minskade något till 412,8 MSEK (413,4), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,7 procent (51,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,7 MSEK (69,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,3 MSEK (51,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (2,27).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet peraktie till 1,65 SEK (2,26).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 6 procent till 1 221 MSEK (1 297). Exklusive valutaeffekter var nedgången 4 procent.

CITAT FRÅN VD
”Mot bakgrund av en svag detaljhandelsmarknad i Europa är vi nöjda med att kunna öka såväl intäkter som rörelseresultat under det tredje kvartalet. Arbetet med Björn Borgs framtidssatsningar fortsätter och vi ser att dessa bidrar allt mer till koncernens tillväxt. Det gäller bland annat den egna verksamheten i England som växer i bra tempo, och produktområdet sportkläder inom Björn Borg Sport. Därtill har vi nu startat försäljning i Kina och öppnar i dagarna den första egna butiken”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2012 kl 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive