BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,5 procent (50,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,2 MSEK (33,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,1 MSEK (24,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 SEK (1,05).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,11 SEK (1,05).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 12 procent till 485 MSEK (551). Exklusive valutaeffekter var nedgången 7 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning minskade något till 412,8 MSEK (413,4), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,7 procent (51,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,7 MSEK (69,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,3 MSEK (51,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (2,27).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet peraktie till 1,65 SEK (2,26).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 6 procent till 1 221 MSEK (1 297). Exklusive valutaeffekter var nedgången 4 procent.

CITAT FRÅN VD
”Mot bakgrund av en svag detaljhandelsmarknad i Europa är vi nöjda med att kunna öka såväl intäkter som rörelseresultat under det tredje kvartalet. Arbetet med Björn Borgs framtidssatsningar fortsätter och vi ser att dessa bidrar allt mer till koncernens tillväxt. Det gäller bland annat den egna verksamheten i England som växer i bra tempo, och produktområdet sportkläder inom Björn Borg Sport. Därtill har vi nu startat försäljning i Kina och öppnar i dagarna den första egna butiken”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2012 kl 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian