BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 159,8 MSEK (166,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,7 procent (49,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,6 MSEK (35,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,5 MSEK (25,1).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,74 SEK (1,11).
 • Under kvartalet beslöt styrelsen att avveckla verksamheten i Kina under 2013.
 • Den holländska distributören ansökte i september om rekonstruktion av butiksverksamheten.
 • I slutet av kvartalet meddelade VD Arthur Engel att han kommer lämna bolaget. Vice VD Henrik Fischer tar över som tillförordnad VD från och med 11 november.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 399,0 MSEK (412,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 1 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,5 procent (49,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7 MSEK (54,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (35,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,26 SEK (1,65).

CITAT FRÅN VD
”Vi noterar under kvartalet en viss nedgång i omsättningen, som är hänförlig till de minskade inköpen från Holland. Resultattappet kommer från försämringen i Holland samt kostnader för  marknadsföringsinsatser och för verksamheten i Kina som vi nu avvecklar. Den svaga utvecklingen är vi självklart inte nöjda med, men ser samtidigt att det finns faktorer som talar för möjligheter till en stabilare utveckling framåt, bland annat att omsättningen i vår egen detaljhandel under kvartalet ökade med 11 procent i jämförbara enheter”, kommenterar Arthur Engel, som i och med denna rapport lämnar sin position som VD i Björn Borg. Vice VD Henrik Fischer tar över som tillförordnad VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Henrik Fischer, tf VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013 kl 07.30.

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft, samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till 551 MSEK och medelantalet anställda var 139. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld