BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 159,8 MSEK (166,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,7 procent (49,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,6 MSEK (35,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,5 MSEK (25,1).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,74 SEK (1,11).
 • Under kvartalet beslöt styrelsen att avveckla verksamheten i Kina under 2013.
 • Den holländska distributören ansökte i september om rekonstruktion av butiksverksamheten.
 • I slutet av kvartalet meddelade VD Arthur Engel att han kommer lämna bolaget. Vice VD Henrik Fischer tar över som tillförordnad VD från och med 11 november.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 399,0 MSEK (412,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 1 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,5 procent (49,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7 MSEK (54,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (35,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,26 SEK (1,65).

CITAT FRÅN VD
”Vi noterar under kvartalet en viss nedgång i omsättningen, som är hänförlig till de minskade inköpen från Holland. Resultattappet kommer från försämringen i Holland samt kostnader för  marknadsföringsinsatser och för verksamheten i Kina som vi nu avvecklar. Den svaga utvecklingen är vi självklart inte nöjda med, men ser samtidigt att det finns faktorer som talar för möjligheter till en stabilare utveckling framåt, bland annat att omsättningen i vår egen detaljhandel under kvartalet ökade med 11 procent i jämförbara enheter”, kommenterar Arthur Engel, som i och med denna rapport lämnar sin position som VD i Björn Borg. Vice VD Henrik Fischer tar över som tillförordnad VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Henrik Fischer, tf VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013 kl 07.30.

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft, samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till 551 MSEK och medelantalet anställda var 139. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive