BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent till 191,4 MSEK (163,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,9 procent (52,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,9 MSEK (32,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,7 MSEK (24,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (1,00) och efter utspädning uppgick till 0,84 SEK (1,00).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 5 procent till 473 MSEK (452). Exklusive valutaeffekter var ökningen 4 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 421,7 MSEK (403,5), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,0 MSEK (52,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,3 MSEK (41,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,45 (1,76) och efter utspädning uppgick till 1,32 SEK (1,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på de första nio månadernas intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 2 procent till 1 113 MSEK (1 088). Exklusive valutaeffekter var varumärkesförsäljningen oförändrad mot föregående år.

 
CITAT FRÅN VD

”Totalt ökar Björn Borgs omsättning under årets tredje kvartal med +17%, mot jämförbart kvartal 2014. Vid en historisk återblick kan jag konstatera att det gör årets tredje kvartal till bolagets omsättningsmässigt bästa någonsin”, kommenterar VD Henrik Bunge.
   
  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl 07.30.

Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive