BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent till 191,4 MSEK (163,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,9 procent (52,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,9 MSEK (32,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,7 MSEK (24,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (1,00) och efter utspädning uppgick till 0,84 SEK (1,00).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 5 procent till 473 MSEK (452). Exklusive valutaeffekter var ökningen 4 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 421,7 MSEK (403,5), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,0 MSEK (52,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,3 MSEK (41,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,45 (1,76) och efter utspädning uppgick till 1,32 SEK (1,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på de första nio månadernas intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 2 procent till 1 113 MSEK (1 088). Exklusive valutaeffekter var varumärkesförsäljningen oförändrad mot föregående år.

 
CITAT FRÅN VD

”Totalt ökar Björn Borgs omsättning under årets tredje kvartal med +17%, mot jämförbart kvartal 2014. Vid en historisk återblick kan jag konstatera att det gör årets tredje kvartal till bolagets omsättningsmässigt bästa någonsin”, kommenterar VD Henrik Bunge.
   
  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg