BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent till 191,4 MSEK (163,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,9 procent (52,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,9 MSEK (32,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,7 MSEK (24,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (1,00) och efter utspädning uppgick till 0,84 SEK (1,00).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 5 procent till 473 MSEK (452). Exklusive valutaeffekter var ökningen 4 procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 421,7 MSEK (403,5), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,0 MSEK (52,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,3 MSEK (41,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,45 (1,76) och efter utspädning uppgick till 1,32 SEK (1,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på de första nio månadernas intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 2 procent till 1 113 MSEK (1 088). Exklusive valutaeffekter var varumärkesförsäljningen oförändrad mot föregående år.

 
CITAT FRÅN VD

”Totalt ökar Björn Borgs omsättning under årets tredje kvartal med +17%, mot jämförbart kvartal 2014. Vid en historisk återblick kan jag konstatera att det gör årets tredje kvartal till bolagets omsättningsmässigt bästa någonsin”, kommenterar VD Henrik Bunge.
   
  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl 07.30.

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive