BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA


Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn Borg som huvudägare (ägarandel 75 procent). Såsom meddelades i Björn Borgs senaste delårsrapport har verksamheten på den kinesiska marknaden inte utvecklats som förväntat och bolaget bedömer att den lokala partnern inte kan bidra till att nå de uppsatta målen. Mot denna bakgrund har beslut fattats om att avveckla Björn Borgs verksamhet i Kina under 2013.

Avvecklingen bedöms inte få några väsentliga ekonomiska konsekvenser för Björn Borg-koncernen utöver redan planerade rörelseförluster under innevarande år. Från och med 2014 räknar bolaget med att inte längre ha några kostnader relaterade till Kina.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-595480, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, mobil 0701-813401, arthur.engel@bjornborg.com

  
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2013 kl. 08.30.

  


Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive