BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA


Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn Borg som huvudägare (ägarandel 75 procent). Såsom meddelades i Björn Borgs senaste delårsrapport har verksamheten på den kinesiska marknaden inte utvecklats som förväntat och bolaget bedömer att den lokala partnern inte kan bidra till att nå de uppsatta målen. Mot denna bakgrund har beslut fattats om att avveckla Björn Borgs verksamhet i Kina under 2013.

Avvecklingen bedöms inte få några väsentliga ekonomiska konsekvenser för Björn Borg-koncernen utöver redan planerade rörelseförluster under innevarande år. Från och med 2014 räknar bolaget med att inte längre ha några kostnader relaterade till Kina.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-595480, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, mobil 0701-813401, arthur.engel@bjornborg.com

  
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2013 kl. 08.30.

  


Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg