Björn Borg emitterar femårigt obligationslån om 200 MSEK


Björn Borg emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 MSEK. Erbjudandet blev fulltecknat efter brett intresse och bland investerarna återfinns såväl privatpersoner som institutioner. Obligationslånet löper med en årlig kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 3,25 procentenheter och förfaller i april 2017. Björn Borg kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

“Kapitaltillskottet medför en ökad finansiell flexibilitet och beredskap för den framtida utvecklingen av Björn Borg och den tillväxtambition som vi har genom såväl våra aktuella satsningar som framtida. Samtidigt ger kapitaltillskottet ökade förutsättningar att upprätthålla en hög och stabil utdelningsnivå, under tiden till dess att den årliga tilläggsköpeskillingen för förvärvet av varumärket upphör 2016”, kommenterar styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt.

Carnegie Investment Bank har varit rådgivare och arrangör vid emissionen, och Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 0708-59 54 80, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 337 64, e-post magnus.teeling@bjornborg.com

Björn Borg AB
Tulegatan 11
113 53 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl 13.30.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian