BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM


”Våra undersökningar visar att konsumenter vill ha en högre modegrad i sina sportkläder och att de gärna köper sportkläder av oss. Det är vårt jobb att tillgodose det behovet. Med en varumärkeskännedom om 90% – 100% på våra huvudmarknader har vi en solid grund att stå på. Den här transaktionen är ett naturligt steg på vägen mot vårt ökade fokus på sportmode”, säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

Verksamheten i Björn Borg Sport innefattar design, produktion, försäljning och distribution av Björn Borg-märkta sportkläder. De aktier som förvärvas från Baseline utgör 49,58% av det totala antalet aktier i Björn Borg Sport. Efter köpet har Björn Borg 99,63% av det totala aktiekapitalet.

Björn Borg betalar en köpeskilling bestående av en fast del och en rörlig tilläggsköpeskilling baserad på Baselinekoncernens framtida köp av sportkläder under åren 2015-2017. Baselinekoncernen fortsätter vara distributör för Björn Borgs sportkläder i Benelux. Den slutliga totala köpeskillingen beräknas inte överstiga KEUR 700.

Avvecklingen av Björn Borg Sports verksamhet i Nederländerna innebär engångskostnader som planeras att huvudsakligen bokföras under Q4, 2014. Dessa kostnader beräknas inte överstiga KEUR 750. Sportklädesverksamheten beräknas finansiellt att bidra positivt till Björn Borg-koncernen redan under 2015.

För vidare information, kontakta:
Henrik Bunge, CEO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail henrik.bunge@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail magnus.teeling@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 8 december 2014, kl. 8.30 .

OM BJÖRN BORG: Björn Borg-koncernen äger varumärket Björn Borg – ett sportmodeklädesmärke. Koncernen säljer sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till cirka 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2007.


Tags & categories

Now available: perfect gifts. Explore XMAS at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
In early November we gathered all our teams across Europe for our Björn Borg Global Brand Summit - including two days of presentations and adventures. And yes, it's our Head Coach (CEO) screaming "WE ARE LIVE" in the beginning.
We don't live to train, we #TrainToLive.

Thank you @homagesthlm and everyone involved.

#bjornborg #TrainToLive
At Björn Borg, we train to live, and we live to inspire people to become the best version of themselves. To become the best version of yourself you need goals. Here’s a few “green” ones among our colleagues for 2022. 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @madiekeee. P.S. you don’t necessarily need sand dunes to get the workout done.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#björnborg #TrainToLive
For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive