BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM


”Våra undersökningar visar att konsumenter vill ha en högre modegrad i sina sportkläder och att de gärna köper sportkläder av oss. Det är vårt jobb att tillgodose det behovet. Med en varumärkeskännedom om 90% – 100% på våra huvudmarknader har vi en solid grund att stå på. Den här transaktionen är ett naturligt steg på vägen mot vårt ökade fokus på sportmode”, säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

Verksamheten i Björn Borg Sport innefattar design, produktion, försäljning och distribution av Björn Borg-märkta sportkläder. De aktier som förvärvas från Baseline utgör 49,58% av det totala antalet aktier i Björn Borg Sport. Efter köpet har Björn Borg 99,63% av det totala aktiekapitalet.

Björn Borg betalar en köpeskilling bestående av en fast del och en rörlig tilläggsköpeskilling baserad på Baselinekoncernens framtida köp av sportkläder under åren 2015-2017. Baselinekoncernen fortsätter vara distributör för Björn Borgs sportkläder i Benelux. Den slutliga totala köpeskillingen beräknas inte överstiga KEUR 700.

Avvecklingen av Björn Borg Sports verksamhet i Nederländerna innebär engångskostnader som planeras att huvudsakligen bokföras under Q4, 2014. Dessa kostnader beräknas inte överstiga KEUR 750. Sportklädesverksamheten beräknas finansiellt att bidra positivt till Björn Borg-koncernen redan under 2015.

För vidare information, kontakta:
Henrik Bunge, CEO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail henrik.bunge@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail magnus.teeling@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 8 december 2014, kl. 8.30 .

OM BJÖRN BORG: Björn Borg-koncernen äger varumärket Björn Borg – ett sportmodeklädesmärke. Koncernen säljer sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till cirka 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2007.


Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg