BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM


”Våra undersökningar visar att konsumenter vill ha en högre modegrad i sina sportkläder och att de gärna köper sportkläder av oss. Det är vårt jobb att tillgodose det behovet. Med en varumärkeskännedom om 90% – 100% på våra huvudmarknader har vi en solid grund att stå på. Den här transaktionen är ett naturligt steg på vägen mot vårt ökade fokus på sportmode”, säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

Verksamheten i Björn Borg Sport innefattar design, produktion, försäljning och distribution av Björn Borg-märkta sportkläder. De aktier som förvärvas från Baseline utgör 49,58% av det totala antalet aktier i Björn Borg Sport. Efter köpet har Björn Borg 99,63% av det totala aktiekapitalet.

Björn Borg betalar en köpeskilling bestående av en fast del och en rörlig tilläggsköpeskilling baserad på Baselinekoncernens framtida köp av sportkläder under åren 2015-2017. Baselinekoncernen fortsätter vara distributör för Björn Borgs sportkläder i Benelux. Den slutliga totala köpeskillingen beräknas inte överstiga KEUR 700.

Avvecklingen av Björn Borg Sports verksamhet i Nederländerna innebär engångskostnader som planeras att huvudsakligen bokföras under Q4, 2014. Dessa kostnader beräknas inte överstiga KEUR 750. Sportklädesverksamheten beräknas finansiellt att bidra positivt till Björn Borg-koncernen redan under 2015.

För vidare information, kontakta:
Henrik Bunge, CEO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail henrik.bunge@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, tel: +46 8 506 33 700, e-mail magnus.teeling@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 8 december 2014, kl. 8.30 .

OM BJÖRN BORG: Björn Borg-koncernen äger varumärket Björn Borg – ett sportmodeklädesmärke. Koncernen säljer sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till cirka 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2007.


Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive