BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND


Björn Borg förvärvar den finska distributionsverksamheten som idag består av grossistförsäljning av underkläder, sportkläder och väskor samt en Björn Borg-butik. Björn Borg-koncernen är redan etablerad i landet med egen distribution av skor. Verksamheten har utvecklats positivt sedan varumärket lanserades i landet i slutet av 90-talet och Finland utgör idag Björn Borgs sjätte största marknad.

Ove Asplund, med erfarenhet bland annat som försäljningschef för JC och som butikschef inom H&M, blir minoritetsägare med 25 procent av ägandet och en drivande kraft i expansionen. Anne Immonen stannar kvar som VD för verksamheten under 2013.

”Norden är vår naturliga hemmamarknad och där har Finland en viktig roll att spela för den fortsatta tillväxten. Varumärket är starkt framför allt inom underkläder och vi ser att det finns goda möjligheter att utveckla även övriga produktområden, inte minst då den finska detaljhandelsmarknaden visar en större stabilitet än i många andra europeiska marknader. När vi nu får tillfälle att förvärva verksamheten från vår distributör i Finland tillsammans med en lokal erfaren partner ser vi det som en bra möjlighet för Björn Borg”, kommenterar Arthur Engel, VD för Björn Borg.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 9,1 MSEK. Björn Borg bedömer att den förvärvade finska verksamheten kommer att bidra med ett positivt rörelseresultat till koncernen under 2013. Under 2012 omsatte den finska verksamheten cirka 31,6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,7 MSEK.

           
För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com

           
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och parfym samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2011 till knappt 1,7 MSEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2011 till cirka 536 MSEK och antalet anställda var 131. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive