BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND


Björn Borg förvärvar den finska distributionsverksamheten som idag består av grossistförsäljning av underkläder, sportkläder och väskor samt en Björn Borg-butik. Björn Borg-koncernen är redan etablerad i landet med egen distribution av skor. Verksamheten har utvecklats positivt sedan varumärket lanserades i landet i slutet av 90-talet och Finland utgör idag Björn Borgs sjätte största marknad.

Ove Asplund, med erfarenhet bland annat som försäljningschef för JC och som butikschef inom H&M, blir minoritetsägare med 25 procent av ägandet och en drivande kraft i expansionen. Anne Immonen stannar kvar som VD för verksamheten under 2013.

”Norden är vår naturliga hemmamarknad och där har Finland en viktig roll att spela för den fortsatta tillväxten. Varumärket är starkt framför allt inom underkläder och vi ser att det finns goda möjligheter att utveckla även övriga produktområden, inte minst då den finska detaljhandelsmarknaden visar en större stabilitet än i många andra europeiska marknader. När vi nu får tillfälle att förvärva verksamheten från vår distributör i Finland tillsammans med en lokal erfaren partner ser vi det som en bra möjlighet för Björn Borg”, kommenterar Arthur Engel, VD för Björn Borg.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 9,1 MSEK. Björn Borg bedömer att den förvärvade finska verksamheten kommer att bidra med ett positivt rörelseresultat till koncernen under 2013. Under 2012 omsatte den finska verksamheten cirka 31,6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,7 MSEK.

           
För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com

           
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och parfym samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2011 till knappt 1,7 MSEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2011 till cirka 536 MSEK och antalet anställda var 131. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg