BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND


Björn Borg förvärvar den finska distributionsverksamheten som idag består av grossistförsäljning av underkläder, sportkläder och väskor samt en Björn Borg-butik. Björn Borg-koncernen är redan etablerad i landet med egen distribution av skor. Verksamheten har utvecklats positivt sedan varumärket lanserades i landet i slutet av 90-talet och Finland utgör idag Björn Borgs sjätte största marknad.

Ove Asplund, med erfarenhet bland annat som försäljningschef för JC och som butikschef inom H&M, blir minoritetsägare med 25 procent av ägandet och en drivande kraft i expansionen. Anne Immonen stannar kvar som VD för verksamheten under 2013.

”Norden är vår naturliga hemmamarknad och där har Finland en viktig roll att spela för den fortsatta tillväxten. Varumärket är starkt framför allt inom underkläder och vi ser att det finns goda möjligheter att utveckla även övriga produktområden, inte minst då den finska detaljhandelsmarknaden visar en större stabilitet än i många andra europeiska marknader. När vi nu får tillfälle att förvärva verksamheten från vår distributör i Finland tillsammans med en lokal erfaren partner ser vi det som en bra möjlighet för Björn Borg”, kommenterar Arthur Engel, VD för Björn Borg.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 9,1 MSEK. Björn Borg bedömer att den förvärvade finska verksamheten kommer att bidra med ett positivt rörelseresultat till koncernen under 2013. Under 2012 omsatte den finska verksamheten cirka 31,6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,7 MSEK.

           
För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com

           
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och parfym samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2011 till knappt 1,7 MSEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2011 till cirka 536 MSEK och antalet anställda var 131. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive