Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007


Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Björn Borg AB (tidigare Worldwide Brand Manage-ment AB) för notering på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap. Första dag för handel vid Stockholmsbörsen är den 7 maj 2007, och handelspostens storlek har fastställts till 100 aktier (beräknat efter den aktiesplit 4:1 som beslutades av årsstämman 2007). Noteringen på Stockholms-börsens Nordiska lista innebär att handeln med bolagets aktie vid First North upphör. Någon emission av nya aktier i samband med börsnoteringen kommer inte att ske. Björn Borg kommer att handlas under kortnamnet BORG.

Björn Borg har under de senaste åren haft en betydande tillväxt med god lönsamhet på befintliga marknader och även inlett lansering av varumärket på nya marknader. Bolaget har samtidigt förstärkt sin organisation som präglas av en bestämd ambition att ytterligare befästa Björn Borgs position som ett globalt etablerat modevarumärke. Börsnoteringen stärker förutsättningarna för den fortsatta expansionen och utvecklingen av varumärket.

Mål
Styrelsen för Björn Borg har i samband med börsnoteringen uppdaterat bolagets operationella och finansiella mål. De nya målen är följande:

Operationella mål
Att förstärka positionen för varumärket Björn Borg och att etablera varumärket på tre till fem nya marknader under perioden 2007-2009 samt att därefter ytterligare öka den internationella expansions-takten.

Finansiella mål

  • Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen om minst 20 procent årligen under perioden 2007-2009.
  • Uppnå en rörelsemarginal om minst 15 procent årligen under perioden 2007-2009.
  • Uppnå en soliditet ej understigande 40 procent.

Rådgivare och prospekt
Legala rådgivare och projektledare i samband med börsintroduktionen har varit Advokatfirman
Cederquist. Finansiella rådgivare har varit SEB Enskilda och Erik Penser Fondkommission AB.

Ett prospekt inför noteringen kommer att offentliggöras genom att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.bjornborg.net, senast från och med den 4 maj 2007. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt via http://www.seb.se/prospekt och http://www.penser.se.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian