Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007


Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Björn Borg AB (tidigare Worldwide Brand Manage-ment AB) för notering på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap. Första dag för handel vid Stockholmsbörsen är den 7 maj 2007, och handelspostens storlek har fastställts till 100 aktier (beräknat efter den aktiesplit 4:1 som beslutades av årsstämman 2007). Noteringen på Stockholms-börsens Nordiska lista innebär att handeln med bolagets aktie vid First North upphör. Någon emission av nya aktier i samband med börsnoteringen kommer inte att ske. Björn Borg kommer att handlas under kortnamnet BORG.

Björn Borg har under de senaste åren haft en betydande tillväxt med god lönsamhet på befintliga marknader och även inlett lansering av varumärket på nya marknader. Bolaget har samtidigt förstärkt sin organisation som präglas av en bestämd ambition att ytterligare befästa Björn Borgs position som ett globalt etablerat modevarumärke. Börsnoteringen stärker förutsättningarna för den fortsatta expansionen och utvecklingen av varumärket.

Mål
Styrelsen för Björn Borg har i samband med börsnoteringen uppdaterat bolagets operationella och finansiella mål. De nya målen är följande:

Operationella mål
Att förstärka positionen för varumärket Björn Borg och att etablera varumärket på tre till fem nya marknader under perioden 2007-2009 samt att därefter ytterligare öka den internationella expansions-takten.

Finansiella mål

  • Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen om minst 20 procent årligen under perioden 2007-2009.
  • Uppnå en rörelsemarginal om minst 15 procent årligen under perioden 2007-2009.
  • Uppnå en soliditet ej understigande 40 procent.

Rådgivare och prospekt
Legala rådgivare och projektledare i samband med börsintroduktionen har varit Advokatfirman
Cederquist. Finansiella rådgivare har varit SEB Enskilda och Erik Penser Fondkommission AB.

Ett prospekt inför noteringen kommer att offentliggöras genom att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.bjornborg.net, senast från och med den 4 maj 2007. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt via http://www.seb.se/prospekt och http://www.penser.se.

Tags & categories

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive