Björn Borg offentliggör prospekt och ansöker om notering på NASDAQ OMX Stockholm avseende emitterat obligationslån


Björn Borg AB (publ) offentliggjorde den 30 mars 2012 att bolaget emitterat ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån om 200 MSEK. I enlighet med villkoren för obligationslånet skall Björn Borg ansöka om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Björn Borg har i anledning av noteringen av obligationerna upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Björn Borg har ansökt om inregistrering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet finns nu tillgängligt på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.se samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida http://www.fi.se.

Offentliggörande av prospekt eller ansökan om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm utgör inte till någon del ett erbjudande från Björn Borg om teckning eller förvärv av obligationer utan är en följd av villkoren för obligationslånet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 0708-59 54 80, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 337 64, e-post magnus.teeling@bjornborg.com

Björn Borg AB
Tulegatan 11
113 53 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl 10.30.

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds via licens kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2011 till cirka 1,7 miljarder kronor, exklusive moms, i konsument-ledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2011 till 537 MSEK och antalet anställda var 131. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian