BJÖRN BORG TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV BJÖRN BORG-PRODUKTER I BENELUX


“Nuvarande distributör i Benelux, Baseline-gruppen, har byggt varumärket i Holland och Belgien med stor framgång. 2014 stod till exempel Nederländerna för hela 27 procent av den totala varumärkesförsäljningen, och Nederländerna har försäljningsmässigt varit den enskilt största marknaden under flera år. Men marknaderna har förändrats de senaste åren och som det ser ut idag ser vi en möjlighet att styra verksamheten bättre genom egen distribution” säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

Benelux, och framförallt Nederländerna, har en fortsatt stor potential för varumärket som är starkt etablerat i regionen inom både underkläder och sportkläder; Björn Borgs senaste storsatsning. Bolaget ser också en möjlighet att dra fördel av liknande marknadsförutsättningar mellan Benelux och de marknader som varumärket redan driver i egen regi. Genom egen distribution i Benelux kommer bolaget närmare konsumenterna och de lokala aktörerna, vilket också skapar möjligheter.

Nuvarande distributörer, Dutch Brand Management B.V. respektive BBM (Belgian Brand Management) BVBA, ägs och drivs av Baseline B.V., behåller distributionsrättigheterna under uppsägningstiden, som löper till och med november 2019, om inte parterna kommer överens om ett tidigare övertagande.

Baselinekoncernen har en fortsatt ambition att nå målen i Björn Borgs övergripande affärsplan. Parternas avtal gäller oförändrat under den kvarvarande avtalstiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700, e-post henrik.bunge@bjornborg.com
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 08-506 33 700, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015, kl. 08.45.
       

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.


Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive