BJÖRN BORG TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV BJÖRN BORG-PRODUKTER I BENELUX


“Nuvarande distributör i Benelux, Baseline-gruppen, har byggt varumärket i Holland och Belgien med stor framgång. 2014 stod till exempel Nederländerna för hela 27 procent av den totala varumärkesförsäljningen, och Nederländerna har försäljningsmässigt varit den enskilt största marknaden under flera år. Men marknaderna har förändrats de senaste åren och som det ser ut idag ser vi en möjlighet att styra verksamheten bättre genom egen distribution” säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

Benelux, och framförallt Nederländerna, har en fortsatt stor potential för varumärket som är starkt etablerat i regionen inom både underkläder och sportkläder; Björn Borgs senaste storsatsning. Bolaget ser också en möjlighet att dra fördel av liknande marknadsförutsättningar mellan Benelux och de marknader som varumärket redan driver i egen regi. Genom egen distribution i Benelux kommer bolaget närmare konsumenterna och de lokala aktörerna, vilket också skapar möjligheter.

Nuvarande distributörer, Dutch Brand Management B.V. respektive BBM (Belgian Brand Management) BVBA, ägs och drivs av Baseline B.V., behåller distributionsrättigheterna under uppsägningstiden, som löper till och med november 2019, om inte parterna kommer överens om ett tidigare övertagande.

Baselinekoncernen har en fortsatt ambition att nå målen i Björn Borgs övergripande affärsplan. Parternas avtal gäller oförändrat under den kvarvarande avtalstiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700, e-post henrik.bunge@bjornborg.com
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 08-506 33 700, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015, kl. 08.45.
       

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.


Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive