BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007


1 oktober -31 december 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 35 procent till 651 MSEK (483).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 29 procent till 139,8 MSEK (108,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (52,8).
 • Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 42,3 MSEK (35,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 30,3 MSEK (24,3).
 • Resultat per aktie ökade med 16 procent till 1,22 SEK (1,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,22 SEK (1,04).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (0,75) per aktie ska utgå.

1 januari – 31 december 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 59 procent till 2 237 MSEK (1 404).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 53 procent till 494,9 MSEK (324,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (50,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 142,1 MSEK (81,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 75 procent till 102,1 MSEK (58,5).
 • Resultat per aktie ökade med 64 procent till 4,18 SEK (2,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,17 SEK (2,53).

Kommentar från VD

“Vi kan lägga ännu ett starkt år bakom oss med mycket god tillväxt och lönsamhet, trots att vi nu växer från allt högre nivåer.
Jag är också nöjd med att kunna rapportera ett bra fjärde kvartal i en tuffare marknad. Nu arbetar vi målmedvetet vidare för
att utveckla de nya marknaderna som på sikt ska stå för en allt större del av tillväxten”, säger VD Nils Vinberg

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.com

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive