BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007


1 oktober -31 december 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 35 procent till 651 MSEK (483).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 29 procent till 139,8 MSEK (108,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (52,8).
 • Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 42,3 MSEK (35,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 30,3 MSEK (24,3).
 • Resultat per aktie ökade med 16 procent till 1,22 SEK (1,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,22 SEK (1,04).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (0,75) per aktie ska utgå.

1 januari – 31 december 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 59 procent till 2 237 MSEK (1 404).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 53 procent till 494,9 MSEK (324,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (50,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 142,1 MSEK (81,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 75 procent till 102,1 MSEK (58,5).
 • Resultat per aktie ökade med 64 procent till 4,18 SEK (2,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,17 SEK (2,53).

Kommentar från VD

“Vi kan lägga ännu ett starkt år bakom oss med mycket god tillväxt och lönsamhet, trots att vi nu växer från allt högre nivåer.
Jag är också nöjd med att kunna rapportera ett bra fjärde kvartal i en tuffare marknad. Nu arbetar vi målmedvetet vidare för
att utveckla de nya marknaderna som på sikt ska stå för en allt större del av tillväxten”, säger VD Nils Vinberg

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.com

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive