BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 422 MSEK (476).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 22 procent till 102,2 MSEK (131,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,7 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 19,4 MSEK (26,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 13,5 MSEK (22,8).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,54 (0,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,53 SEK (0,91).
 • Avsiktsförklaring har tecknats om att utlicensiera produktområdet skor.

Perioden 1 januari – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade något till 1 976 MSEK (1 971).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1 procent till 519,9 MSEK (526,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,3 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade till 112,6 MSEK (128,8).
 • Resultat efter skatt minskade till 80,9 MSEK (99,2).
 • Resultat per aktie minskade till 3,22 SEK (3,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,21 SEK (3,96).
 • Styrelsen har beslutat att förslå årstämman att en utdelning om 5,00 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“I fjärde kvartalet ser vi samma trend av tveksamhet på marknaden som tidigare under året, samtidigt som valutaeffekter inte längre kompenserar en svagare försäljning. Sammantaget för 2009 ser vi att varumärket Björn Borg ändå står stabilt och att koncernen är väl rustad för fortsatt expansion. Året har präglats av ett intensivt arbete med att anpassa hela verksamheten till vår nya vision om att bli bäst på modeunderkläder. Under 2010 kommer vi att se effekter av de satsningar vi nu genomfört, bland annat i form av ett bredare sortiment och flera produktnyheter”, säger Arthur Engel.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive