BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 422 MSEK (476).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 22 procent till 102,2 MSEK (131,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,7 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 19,4 MSEK (26,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 13,5 MSEK (22,8).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,54 (0,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,53 SEK (0,91).
 • Avsiktsförklaring har tecknats om att utlicensiera produktområdet skor.

Perioden 1 januari – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade något till 1 976 MSEK (1 971).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1 procent till 519,9 MSEK (526,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,3 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade till 112,6 MSEK (128,8).
 • Resultat efter skatt minskade till 80,9 MSEK (99,2).
 • Resultat per aktie minskade till 3,22 SEK (3,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,21 SEK (3,96).
 • Styrelsen har beslutat att förslå årstämman att en utdelning om 5,00 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“I fjärde kvartalet ser vi samma trend av tveksamhet på marknaden som tidigare under året, samtidigt som valutaeffekter inte längre kompenserar en svagare försäljning. Sammantaget för 2009 ser vi att varumärket Björn Borg ändå står stabilt och att koncernen är väl rustad för fortsatt expansion. Året har präglats av ett intensivt arbete med att anpassa hela verksamheten till vår nya vision om att bli bäst på modeunderkläder. Under 2010 kommer vi att se effekter av de satsningar vi nu genomfört, bland annat i form av ett bredare sortiment och flera produktnyheter”, säger Arthur Engel.

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive