BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 422 MSEK (476).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 22 procent till 102,2 MSEK (131,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,7 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 19,4 MSEK (26,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 13,5 MSEK (22,8).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,54 (0,91). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,53 SEK (0,91).
 • Avsiktsförklaring har tecknats om att utlicensiera produktområdet skor.

Perioden 1 januari – 31 december 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade något till 1 976 MSEK (1 971).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1 procent till 519,9 MSEK (526,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,3 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade till 112,6 MSEK (128,8).
 • Resultat efter skatt minskade till 80,9 MSEK (99,2).
 • Resultat per aktie minskade till 3,22 SEK (3,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,21 SEK (3,96).
 • Styrelsen har beslutat att förslå årstämman att en utdelning om 5,00 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“I fjärde kvartalet ser vi samma trend av tveksamhet på marknaden som tidigare under året, samtidigt som valutaeffekter inte längre kompenserar en svagare försäljning. Sammantaget för 2009 ser vi att varumärket Björn Borg ändå står stabilt och att koncernen är väl rustad för fortsatt expansion. Året har präglats av ett intensivt arbete med att anpassa hela verksamheten till vår nya vision om att bli bäst på modeunderkläder. Under 2010 kommer vi att se effekter av de satsningar vi nu genomfört, bland annat i form av ett bredare sortiment och flera produktnyheter”, säger Arthur Engel.

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg