Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)


Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen för WBM Holding är upprättad med utgångspunkt i den 30 juni 2004 som förvärvstidpunkt.

Siffrorna i denna delårsrapport för tredje kvartalet 2004 avser WBM Holding koncernen som den har drivits och som den kommer att drivas i framtiden, medan övriga siffror avser den förvärvade WBM koncernen. Siffror för WBM Holding koncernen för 3 månader är identiska med 9 månader för 2004 beroende på förvärvstidpunkten.

WBM koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 86 628 KSEK (82 304), en ökning med 5,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 148 KSEK (5 773), en ökning med 23,8 %
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 9 217 KSEK (8 671), en ökning med 6,3 %
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till 9 388 (3 072)
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 50,3 procent (47,0) och rörelsemarginalen till 8,3 procent (7,0).

WBM Holding koncernen

  • Vinst per aktie uppgick till 3,26 SEK (Q3 2004) (efter splitt 20:1)

1) Worldwide Brand Management Holding AB (Publ) bildades 2004-03-19. För att förtydliga verksamheten i den förvärvade koncernen redovisas detta som en 9 månaders rapport.

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg