Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)


Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen för WBM Holding är upprättad med utgångspunkt i den 30 juni 2004 som förvärvstidpunkt.

Siffrorna i denna delårsrapport för tredje kvartalet 2004 avser WBM Holding koncernen som den har drivits och som den kommer att drivas i framtiden, medan övriga siffror avser den förvärvade WBM koncernen. Siffror för WBM Holding koncernen för 3 månader är identiska med 9 månader för 2004 beroende på förvärvstidpunkten.

WBM koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 86 628 KSEK (82 304), en ökning med 5,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 148 KSEK (5 773), en ökning med 23,8 %
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 9 217 KSEK (8 671), en ökning med 6,3 %
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till 9 388 (3 072)
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 50,3 procent (47,0) och rörelsemarginalen till 8,3 procent (7,0).

WBM Holding koncernen

  • Vinst per aktie uppgick till 3,26 SEK (Q3 2004) (efter splitt 20:1)

1) Worldwide Brand Management Holding AB (Publ) bildades 2004-03-19. För att förtydliga verksamheten i den förvärvade koncernen redovisas detta som en 9 månaders rapport.

We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld