Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007


1 april – 30 juni 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 89 procent till 414 MSEK (218).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 82 procent till 87,8 MSEK (48,4).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 procent (56,8)
 • Rörelseresultatet ökade med 143 procent till 19,2 MSEK (7,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 130 procent till 13,9 MSEK (6,0).
 • Resultat per aktie ökade med 116 procent till 0,57 SEK (0,26). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,56 SEK (0,26).
 • Avtal tecknade för distribution av varumärket Björn Borg i Australien, Frankrike och Österrike.

1 januari – 30 juni 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 81 procent till 927 MSEK (511).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 69 procent till 206,5 MSEK (122,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,7)
 • Rörelseresultatet ökade med 121 procent till 50,6 MSEK (22,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 116 procent till 36,5 MSEK (16,9).
 • Resultat per aktie ökade med 106 procent till 1,52 SEK (0,74). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,50 SEK (0,73).

Kommentar från VD

“Det känns extra roligt att vi med vår första rapport efter steget in på Stockholmsbörsen fortsätter leverera starka siffror. Jag gläder mig också åt att vi stärker vår internationella närvaro ytterligare genom att hälsa tre nya marknader välkomna till Björn Borg-nätverket”, kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-september 2007 avges den 15 november 2007

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian