Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008


1 april-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 5 procent till 477 MSEK (414).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 95,8 MSEK (87,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,9 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 1 4 procent till 1 6,5 MSEK (19,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 1 4 procent till 1 2,0 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie minskade med 1 6 procent till 0,48 SEK (0,57). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,48 SEK (0,56).

1 januari-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 26 procent till 1 1 65 MSEK (927).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 4 procent till 234,6 MSEK (206,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,5 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 53,0 MSEK (50,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 38,8 MSEK (36,5).
 • Resultat per aktie ökade med 2 procent till 1 ,55 SEK (1,52). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,54 SEK (1,50).

Kommentar från VD

“Björn Borg fortsätter att växa stadigt – i lägre takt men med starka tillväxtsiffror på flera marknader, inte minst från
de nyare där utvecklingen i England är mest glädjande. Även vår största marknad Holland visar en fortsatt hög tillväxt.
Vi tar nu ytterligare ett steg för att öka vår internationella närvaro genom avtal om distribution i Kanada, en ny
spännande marknad att bearbeta”, säger VD Nils Vinberg i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-6311 01
nils.vinberg@bjornborg.com

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2008 kl. 07.30.

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive