Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008


1 april-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 5 procent till 477 MSEK (414).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 95,8 MSEK (87,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,9 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 1 4 procent till 1 6,5 MSEK (19,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 1 4 procent till 1 2,0 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie minskade med 1 6 procent till 0,48 SEK (0,57). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,48 SEK (0,56).

1 januari-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 26 procent till 1 1 65 MSEK (927).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 4 procent till 234,6 MSEK (206,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,5 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 53,0 MSEK (50,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 38,8 MSEK (36,5).
 • Resultat per aktie ökade med 2 procent till 1 ,55 SEK (1,52). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,54 SEK (1,50).

Kommentar från VD

“Björn Borg fortsätter att växa stadigt – i lägre takt men med starka tillväxtsiffror på flera marknader, inte minst från
de nyare där utvecklingen i England är mest glädjande. Även vår största marknad Holland visar en fortsatt hög tillväxt.
Vi tar nu ytterligare ett steg för att öka vår internationella närvaro genom avtal om distribution i Kanada, en ny
spännande marknad att bearbeta”, säger VD Nils Vinberg i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-6311 01
nils.vinberg@bjornborg.com

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2008 kl. 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive