Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008


1 april-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 5 procent till 477 MSEK (414).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 95,8 MSEK (87,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,9 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 1 4 procent till 1 6,5 MSEK (19,2).
 • Resultat efter skatt minskade med 1 4 procent till 1 2,0 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie minskade med 1 6 procent till 0,48 SEK (0,57). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,48 SEK (0,56).

1 januari-30 juni 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 26 procent till 1 1 65 MSEK (927).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 4 procent till 234,6 MSEK (206,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,5 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 53,0 MSEK (50,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 38,8 MSEK (36,5).
 • Resultat per aktie ökade med 2 procent till 1 ,55 SEK (1,52). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,54 SEK (1,50).

Kommentar från VD

“Björn Borg fortsätter att växa stadigt – i lägre takt men med starka tillväxtsiffror på flera marknader, inte minst från
de nyare där utvecklingen i England är mest glädjande. Även vår största marknad Holland visar en fortsatt hög tillväxt.
Vi tar nu ytterligare ett steg för att öka vår internationella närvaro genom avtal om distribution i Kanada, en ny
spännande marknad att bearbeta”, säger VD Nils Vinberg i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-6311 01
nils.vinberg@bjornborg.com

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2008 kl. 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg