Delårsrapport för första kvartalet 2005


1 januari – 31 mars 2005

  • Nettoomsättningen uppgick till 47,7 MSEK (31,5), en ökning med 51 %. Huvuddelen av ökningen kommer från förvärvet av Scandinavian Footwear AB.
  • Försäljningen i koncernens konceptbutiker ökade med 35 % under perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 MSEK (2,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,1 MSEK (3,4), en ökning med 50 %
  • Vinst per aktie uppgick till 3,60 kr (2,51), en ökning med 43 %
  • Bruttovinstmarginalen minskade till 49 % (51 %) som en funktion av lägre bruttomarginal i nyligen förvärvade Scandinavian Footwear AB
  • Avtal tecknat om tre nya butiker i Benelux-regionen

Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Stockholm den 19 maj 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management Holding AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive