Delårsrapport för första kvartalet 2005


1 januari – 31 mars 2005

  • Nettoomsättningen uppgick till 47,7 MSEK (31,5), en ökning med 51 %. Huvuddelen av ökningen kommer från förvärvet av Scandinavian Footwear AB.
  • Försäljningen i koncernens konceptbutiker ökade med 35 % under perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 MSEK (2,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,1 MSEK (3,4), en ökning med 50 %
  • Vinst per aktie uppgick till 3,60 kr (2,51), en ökning med 43 %
  • Bruttovinstmarginalen minskade till 49 % (51 %) som en funktion av lägre bruttomarginal i nyligen förvärvade Scandinavian Footwear AB
  • Avtal tecknat om tre nya butiker i Benelux-regionen

Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Stockholm den 19 maj 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management Holding AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian