Delårsrapport Januari – september 2007


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 60 procent till 657 MSEK (409).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 59 procent till 148,6 MSEK (93,4).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (46,9).
 • Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 49,2 MSEK (24,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 104 procent till 35,2 MSEK (17,3).
 • Resultat per aktie ökade med 89 procent till 1,42 SEK (0,75). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,41 SEK (0,74).
 • Beslut om etablering i USA.
 • Avtal tecknat om distribution av varumärket Björn Borg i Spanien.

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september 2007

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 72 procent till 1 584 MSEK (920).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 64 procent till 355,1 MSEK (216,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (49,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 113 procent till 99,8 MSEK (46,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 110 procent till 71,8 MSEK (34,2).
 • Resultat per aktie ökade med 98 procent till 2,96 SEK (1,49). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,92 SEK (1,48).

Kommentar från VD

“På rullande årsbasis har varumärkesförsäljningen nu passerat 2 miljarder kronor – en fantastisk milstolpe för oss. Det är huvudsakligen etablerade marknader som än så länge bidrar, men vi fortsätter vår geografiska expansion, nu med avtal för Spanien och beslut om att påbörja etablering i USA,” säger VD Nils Vinberg.

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 avges den 7 maj 2008

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian