Ökat antal aktier i Björn Borg


Till följd av att innehavare av teckningsoptioner i Björn Borg AB (publ) tecknat aktier i Björn Borg med utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier i Björn Borg ökat med 17 600 aktier under december 2008. Antalet aktier i Björn Borg uppgår efter ökningen till 25 059 184 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Mark, ekonomichef, mobil 0733-93 12 26, johan.mark@bjornborg.com

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive