Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg


Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande direktör och internationella försäljningschef Henrik Fischer i enlighet med styrel-sens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om emission av 1 250 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Björn Borg AB. Vid sådan nyteckning skall teckningskursen motsvara 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008. Nyteckning kan ske fram till och med den 30 november 2012. Teckningsoptionerna skall till marknadspris förvärvas av Arthur Engel (högst 750 000 teckningsoptioner) och Henrik Fischer (högst 500 000 teckningsoptio-ner).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande,
mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive