Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg


Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande direktör och internationella försäljningschef Henrik Fischer i enlighet med styrel-sens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om emission av 1 250 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Björn Borg AB. Vid sådan nyteckning skall teckningskursen motsvara 130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008. Nyteckning kan ske fram till och med den 30 november 2012. Teckningsoptionerna skall till marknadspris förvärvas av Arthur Engel (högst 750 000 teckningsoptioner) och Henrik Fischer (högst 500 000 teckningsoptio-ner).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande,
mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg