Lansering av Björn Borg i Kina


Planen är att starta försäljning i Shanghai under andra halvåret 2012, framför allt genom Björn Borg-butiker och shop-in-shops på större varuhus med försäljning av underkläder, sportkläder, skor och väskor. I planen ingår även etablering av e-handel.

“Etablering i Kina är ännu ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för framtida tillväxt för Björn Borg.  Vi tror att Björn Borg attraherar den framväxande medelklass som efterfrågar starka och personliga varumärken. Med en kunnig partner och ett etablerat kontaktnät ser vi goda möjligheter att bygga upp en bra försäljning på en av världens viktigaste konsumentmarknader”, säger Arthur Engel, VD för Björn Borg.

Etableringen sker tillsammans med en lokal partner med mångårig branscherfarenhet och stort kunnande inom såväl produktutveckling som produktion och distribution. En av ägarna, Penny York, har tidigare haft ledande befattningar i det kinesiska klädproduktions- och varumärkesbolaget Dragon Crowd, där hon ansvarade för uppbyggnaden av det internationella underklädesvarumärket Schiesser i Kina med etablering av över 500 försäljningsställen.

“Vi ser fram emot att få etablera Björn Borg och tror att varumärket passar den kinesiska marknaden väl, särskilt givet den färgstarka och moderiktiga designen. Med Björn Borgs speciella varumärkesprofil och en väl planerad och långsiktig satsning ser vi en stark potential för varumärket i landet”, säger Penny York, blivande VD för Björn Borgs verksamhet i Kina.

Parterna bildar ett bolag för den kinesiska verksamheten där Björn Borg blir majoritetsägare med 75 procent medan den lokale partnern äger 25 procent. Satsningen i Kina beräknas för 2012 innebära en belastning på koncernens rörelseresultat om högst 10 MSEK och marginell påverkan på omsättningen. För 2013 beräknas den negativa resultatpåverkan bli lägre.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 0708-59 54 80, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds via licenstagare kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2010 till cirka 1,7 miljarder kronor, exklusive moms, i konsument-ledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2010 till 536 MSEK och antalet anställda var 100. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Clothing for every workout @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
When in doubt, here’s some outfit inspo.

#bjornborg #TrainToLive
We commit to offer nothing but the best.

#bjornborg #TrainToLive
Björn Borg x Barry’s Nordics challenge is here!

Join us in a challenge that will test your determination, push your boundaries, and reward you for your hard work with exclusive merch.

The challenge runs between April 10 - May 9 (30 days).
- Complete 10 classes to earn an exclusive sleeves top.
- Complete 20 classes to earn an exclusive sleeveless top and sweatshirt.
Train To Live “10” and “20” class packs are available online at barrys.com and in-studio. 

It’s not about being the fastest or the strongest, it’s about being bold and never giving up.

Sign up today and find more information @barrysstockholm @barryscopenhagen @barrysnorway 🤝

#bjornborg #TrainToLive
#barrysswedenxbjornborg #barrysnorwayxbjornborg #barrysdenmarkxbjornborg
Sports Hour with @karin__lundstrom 🔥

“Sometimes, simplify to make movement happen. Like. At home 4 exercises to target important muscles for upper back strength and core stability, week spots (for many). Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds each side for quality:
kneeling banded straight arm push 10-15 slowkneeling banded scapula w lat pull10-15 slowkneeling banded rotator pull 8-10 r/l slowplank banded lateral arm walkout 10-15 slowside hold banded arm felt pull 8-10 r/l slow
rest repeat x”

#bjornborg #TrainToLive
Centre Premium - the latest addition to our Centre Collection. Timeless pieces that never go out of style.

#bjornborg #TrainToLive
The ultimate premium feeling. 
Made from top-quality, extra-long Supima® cotton that is breathable and wrinkle-resistant. The Premium Boxer gives unrivalled comfort. And it looks incredibly good.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @vildeehaa. 

#bjornborg #TrainToLive
We’re thrilled to announce that Björn Borg and Barry’s will be partnering up during this year. With our shared values as a strong foundation, we feel that this is a perfect match.

At Björn Borg and Barry’s we share the belief that moving our bodies makes us better versions of ourselves and enriches our lives. Together we get stronger in mind, body, and soul – one sweaty workout at a time.

Expect a lot of exciting things to come!

#bjornborg #TrainToLive
A few tips for a more sustainable Monday.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @karin__lundstrom 🤝👇

“Easy access on weekends with short at home flows, but still full connection burn. Like. Target ABS with clever add ons so it is at the same time full body stability - gymnastic strength we all benefit from. Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds for quality:
- 10 Leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 20 alt leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 10 banded alt straight connection knee to elbow.
- 10 alt crossing connection knee to elbow.
- 10 foot assisted banded lateral hip raises R/L.
- 10 banded star fish R/L.

#bjornborg #TrainToLive