Nyemissionen registrerad – BTA ersätts av nyemitterade aktier


Nyemissionen registrerad – BTA ersätts av nyemitterade aktier

 	Handel i aktien och BTA (Betalade Tecknade Aktier) pågår sedan den 20 decem-ber 2004 på Nya Marknaden
 	Emissionen är nu registrerad och BTA ersätts med nyemitterade aktier
 	Sista dag för handel med BTA är tisdagen den 4 januari 2005
 	Första dag för handel med nyemitterade aktier är måndagen den 10 januari 2005
 	De nyemitterade aktierna är registrerade och synliga på vp-konton onsdagen den 12 januari 2005
 Tidigare sända pressmeddelanden:
 2004-12-20	Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear
 2004-12-14	Nyemissionen i Björn Borg övertecknad
 2004-11-24	Björn Borg till Nya Marknaden
 www.bjornborg.net

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101 alt 08-506 33 700
Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande WBM Holding AB, telefon 0705-173 550

WBM-koncernen Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2003 uppgå till cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2003 till cirka 115 miljoner kronor och antalet anställda är 35.

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg