Pressmeddelande: Minskat antal aktier och röster i Björn Borg AB


Stockholm den 31 maj 2013

Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, med innebörd att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökades antalet aktier i Björn Borg tillfälligt med 25 148 384 aktier till sammanlagt 50 296 768 aktier. Detta har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 30 april 2013.

De 25 148 384 nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom ramen för det pågående förfarandet, varefter antalet aktier i Björn Borg nu, efter inlösenförfarandet, uppgår till 25 148 384, det vill säga samma antal som före aktiespliten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian