Satsning på kläder i nytt bolag i Holland – Björn Borg Sport


Det nya bolaget, Björn Borg Sport, bygger vidare på det holländska klädkonceptet inom Björn Borg där det finns en etablerad verksamhet och bred erfarenhet från att under cirka tio år framgångsrikt drivit produktbolaget för damkläder på licens i Holland. Klädkollektionerna, både dam och herr, kommer främst vara inriktade på funktionsplagg för sport med ett tydligt modeinslag. Produkterna kommer att säljas till distributörer på Björn Borgs befintliga marknader, med initialt huvudfokus på de större marknaderna.

“För att kunna fokusera ytterligare på att bli världsledande inom underkläder har vi beslutat att renodla verksamheten i Stockholm och driva klädverksamheten inom Björn Borg i ett separat bolag i Holland. Vi gör detta med vår holländska distributör som har bevisat sig framgångsrik i utveckling av en växande klädverksamhet. Med den nya satsningen skapar vi ökade förutsättningar för en positiv utveckling inom kläder och en ännu tydligare inriktning på vår huvudprodukt underkläder i den övriga organisationen”, kommenterar VD Arthur Engel.

Björn Borg blir majoritetsägare med 51 procent av det nybildade bolaget medan resterande del kommer att ägas av den nuvarande holländska distributören, Dutch Brand Management BV (eller av bolag i samma koncern) samt till mindre del av klädbolagets ledning och styrelse. VD för Björn Borg Sport blir Sander van Gelder, tidigare VD för Puma i Benelux-länderna. Styrelseledamoten i Björn Borg AB, Fabian Månsson, blir styrelseordförande. Från Björn Borg kommer även VD Arthur Engel samt vice VD och internationella försäljningschefen Henrik Fischer att ingå i styrelsen. Bolaget kommer att ha sitt säte i Amsterdam, Holland.

Under 2011 kommer Björn Borg Sport att hantera viss fakturering avseende leveranser från den tidigare klädverksamheten i Holland. Detta kommer att innebära en något ökad omsättning i koncernen, inom rörelsesegmentet produktbolag, utan resultateffekt. Satsningen beräknas innebära ökade rörelsekostnader för koncernen med cirka 7 Mkr under 2011. Bedömningen är att det finns en god finansiell potential för den nya klädverksamheten.

I början av 2010 licensierades produktområdet skor ut till en etablerad internationell skoaktör. I och med att produktområdet kläder nu kommer att drivas och utvecklas i ett eget bolag i Holland renodlas verksamheten inom Björn Borg till det primära produktområdet underkläder, i linje med den fastställda strategin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive