Satsning på kläder i nytt bolag i Holland – Björn Borg Sport


Det nya bolaget, Björn Borg Sport, bygger vidare på det holländska klädkonceptet inom Björn Borg där det finns en etablerad verksamhet och bred erfarenhet från att under cirka tio år framgångsrikt drivit produktbolaget för damkläder på licens i Holland. Klädkollektionerna, både dam och herr, kommer främst vara inriktade på funktionsplagg för sport med ett tydligt modeinslag. Produkterna kommer att säljas till distributörer på Björn Borgs befintliga marknader, med initialt huvudfokus på de större marknaderna.

“För att kunna fokusera ytterligare på att bli världsledande inom underkläder har vi beslutat att renodla verksamheten i Stockholm och driva klädverksamheten inom Björn Borg i ett separat bolag i Holland. Vi gör detta med vår holländska distributör som har bevisat sig framgångsrik i utveckling av en växande klädverksamhet. Med den nya satsningen skapar vi ökade förutsättningar för en positiv utveckling inom kläder och en ännu tydligare inriktning på vår huvudprodukt underkläder i den övriga organisationen”, kommenterar VD Arthur Engel.

Björn Borg blir majoritetsägare med 51 procent av det nybildade bolaget medan resterande del kommer att ägas av den nuvarande holländska distributören, Dutch Brand Management BV (eller av bolag i samma koncern) samt till mindre del av klädbolagets ledning och styrelse. VD för Björn Borg Sport blir Sander van Gelder, tidigare VD för Puma i Benelux-länderna. Styrelseledamoten i Björn Borg AB, Fabian Månsson, blir styrelseordförande. Från Björn Borg kommer även VD Arthur Engel samt vice VD och internationella försäljningschefen Henrik Fischer att ingå i styrelsen. Bolaget kommer att ha sitt säte i Amsterdam, Holland.

Under 2011 kommer Björn Borg Sport att hantera viss fakturering avseende leveranser från den tidigare klädverksamheten i Holland. Detta kommer att innebära en något ökad omsättning i koncernen, inom rörelsesegmentet produktbolag, utan resultateffekt. Satsningen beräknas innebära ökade rörelsekostnader för koncernen med cirka 7 Mkr under 2011. Bedömningen är att det finns en god finansiell potential för den nya klädverksamheten.

I början av 2010 licensierades produktområdet skor ut till en etablerad internationell skoaktör. I och med att produktområdet kläder nu kommer att drivas och utvecklas i ett eget bolag i Holland renodlas verksamheten inom Björn Borg till det primära produktområdet underkläder, i linje med den fastställda strategin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Clothing for every workout @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
When in doubt, here’s some outfit inspo.

#bjornborg #TrainToLive
We commit to offer nothing but the best.

#bjornborg #TrainToLive
Björn Borg x Barry’s Nordics challenge is here!

Join us in a challenge that will test your determination, push your boundaries, and reward you for your hard work with exclusive merch.

The challenge runs between April 10 - May 9 (30 days).
- Complete 10 classes to earn an exclusive sleeves top.
- Complete 20 classes to earn an exclusive sleeveless top and sweatshirt.
Train To Live “10” and “20” class packs are available online at barrys.com and in-studio. 

It’s not about being the fastest or the strongest, it’s about being bold and never giving up.

Sign up today and find more information @barrysstockholm @barryscopenhagen @barrysnorway 🤝

#bjornborg #TrainToLive
#barrysswedenxbjornborg #barrysnorwayxbjornborg #barrysdenmarkxbjornborg
Sports Hour with @karin__lundstrom 🔥

“Sometimes, simplify to make movement happen. Like. At home 4 exercises to target important muscles for upper back strength and core stability, week spots (for many). Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds each side for quality:
kneeling banded straight arm push 10-15 slowkneeling banded scapula w lat pull10-15 slowkneeling banded rotator pull 8-10 r/l slowplank banded lateral arm walkout 10-15 slowside hold banded arm felt pull 8-10 r/l slow
rest repeat x”

#bjornborg #TrainToLive
Centre Premium - the latest addition to our Centre Collection. Timeless pieces that never go out of style.

#bjornborg #TrainToLive
The ultimate premium feeling. 
Made from top-quality, extra-long Supima® cotton that is breathable and wrinkle-resistant. The Premium Boxer gives unrivalled comfort. And it looks incredibly good.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @vildeehaa. 

#bjornborg #TrainToLive
We’re thrilled to announce that Björn Borg and Barry’s will be partnering up during this year. With our shared values as a strong foundation, we feel that this is a perfect match.

At Björn Borg and Barry’s we share the belief that moving our bodies makes us better versions of ourselves and enriches our lives. Together we get stronger in mind, body, and soul – one sweaty workout at a time.

Expect a lot of exciting things to come!

#bjornborg #TrainToLive
A few tips for a more sustainable Monday.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @karin__lundstrom 🤝👇

“Easy access on weekends with short at home flows, but still full connection burn. Like. Target ABS with clever add ons so it is at the same time full body stability - gymnastic strength we all benefit from. Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds for quality:
- 10 Leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 20 alt leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 10 banded alt straight connection knee to elbow.
- 10 alt crossing connection knee to elbow.
- 10 foot assisted banded lateral hip raises R/L.
- 10 banded star fish R/L.

#bjornborg #TrainToLive