Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear


Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK.
Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande del med nyemitterade aktier.
Under 2004 beräknas Scandinavian Footwear omsätta 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto
på drygt 4,0 MSEK. Positivt resultatbidrag proforma 2004 på cirka 2,0 MSEK efter finansieringskostnader.

WBM Holding AB (WBM), som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, har idag träffat avtal om förvärv av 50,1 procent av aktierna i produkt- och distributionsbolaget för skor, Scandinavian Footwear AB. WBM äger sedan tidigare 49,9 procent av aktierna. Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att öka kontrollen över varumärket i värdekedjan och att äga strategiskt viktiga produktbolag.

Omsättningen år 2004 för Scandinavian Footwear beräknas uppgå till 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto på drygt 4,0 MSEK. Förvärvet genomförs per den 28 december 2004. Bolaget kommer därmed att konsolideras som helägt dotterbolag i WBM och fullt ut påverka 2005 års omsättning och resultat, i stället för att tas in i redovisningen som resultat-andel. Proforma beräknas WBMs resultat efter finansnetto för 2004 påverkas positivt med cirka 2 MSEK och ger således en positiv effekt på vinst per aktie.

Köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK för 50,1 procent av aktierna fördelat på 4,5 MSEK kon-tant samt nyemitterade aktier till kurs 68 SEK motsvarande 4,5 MSEK, vilket motsvarar 66 176 nya aktier. Ledningen i Scandinavian Footwear kvarstår i bolaget och fortsätter ut-veckla och driva verksamheten och blir nu nya delägare i WBM. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 november 2004. Det totala antalet aktier i WBM uppgår efter emissionen till 1 431 036 aktier.

Förvärvet av den utestående delen av Scandinavian Footwear ger WBM full kontroll över ett strategiskt viktigt och prioriterat produktbolag, vilket leder till en mer samordnad och kraftfull kommersialisering av varumärket Björn Borg.

– Jag är mycket nöjd med att vi så snabbt har genomfört denna affär, som är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Nils Vinberg, VD och koncernchef i WBM. Vi ska själva äga produktbolagen för våra prioriterade produktområden för att därigenom skapa ett starkare grepp om utvecklingen av varumärket Björn Borg. Nu kan vi fokusera fullt ut på att växla upp tempot i den planerade expansionen både på befintliga och nya mark-nader.

Scandinavian Footwear AB har sitt säte i Varberg och har ett tiotal anställda. Verksamheten startade år 1988 och består av design, inköp och försäljning av skor under varumärket Björn Borg till distributörer i fem länder i Europa.

WBM har under november/december 2004 genomfört en nyemission som tillfört bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101 alt 08-506 33 700
Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande WBM Holding AB, telefon 0705-173550

WBM-koncernen
Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2003 uppgå till cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2003 till cirka 115 miljoner kronor och antalet anställda är 35.

Tags & categories

Now available: perfect gifts. Explore XMAS at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
In early November we gathered all our teams across Europe for our Björn Borg Global Brand Summit - including two days of presentations and adventures. And yes, it's our Head Coach (CEO) screaming "WE ARE LIVE" in the beginning.
We don't live to train, we #TrainToLive.

Thank you @homagesthlm and everyone involved.

#bjornborg #TrainToLive
At Björn Borg, we train to live, and we live to inspire people to become the best version of themselves. To become the best version of yourself you need goals. Here’s a few “green” ones among our colleagues for 2022. 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @madiekeee. P.S. you don’t necessarily need sand dunes to get the workout done.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#björnborg #TrainToLive
For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive