Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear


Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK.
Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande del med nyemitterade aktier.
Under 2004 beräknas Scandinavian Footwear omsätta 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto
på drygt 4,0 MSEK. Positivt resultatbidrag proforma 2004 på cirka 2,0 MSEK efter finansieringskostnader.

WBM Holding AB (WBM), som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, har idag träffat avtal om förvärv av 50,1 procent av aktierna i produkt- och distributionsbolaget för skor, Scandinavian Footwear AB. WBM äger sedan tidigare 49,9 procent av aktierna. Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att öka kontrollen över varumärket i värdekedjan och att äga strategiskt viktiga produktbolag.

Omsättningen år 2004 för Scandinavian Footwear beräknas uppgå till 44,0 MSEK med ett resultat efter finansnetto på drygt 4,0 MSEK. Förvärvet genomförs per den 28 december 2004. Bolaget kommer därmed att konsolideras som helägt dotterbolag i WBM och fullt ut påverka 2005 års omsättning och resultat, i stället för att tas in i redovisningen som resultat-andel. Proforma beräknas WBMs resultat efter finansnetto för 2004 påverkas positivt med cirka 2 MSEK och ger således en positiv effekt på vinst per aktie.

Köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK för 50,1 procent av aktierna fördelat på 4,5 MSEK kon-tant samt nyemitterade aktier till kurs 68 SEK motsvarande 4,5 MSEK, vilket motsvarar 66 176 nya aktier. Ledningen i Scandinavian Footwear kvarstår i bolaget och fortsätter ut-veckla och driva verksamheten och blir nu nya delägare i WBM. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 november 2004. Det totala antalet aktier i WBM uppgår efter emissionen till 1 431 036 aktier.

Förvärvet av den utestående delen av Scandinavian Footwear ger WBM full kontroll över ett strategiskt viktigt och prioriterat produktbolag, vilket leder till en mer samordnad och kraftfull kommersialisering av varumärket Björn Borg.

– Jag är mycket nöjd med att vi så snabbt har genomfört denna affär, som är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Nils Vinberg, VD och koncernchef i WBM. Vi ska själva äga produktbolagen för våra prioriterade produktområden för att därigenom skapa ett starkare grepp om utvecklingen av varumärket Björn Borg. Nu kan vi fokusera fullt ut på att växla upp tempot i den planerade expansionen både på befintliga och nya mark-nader.

Scandinavian Footwear AB har sitt säte i Varberg och har ett tiotal anställda. Verksamheten startade år 1988 och består av design, inköp och försäljning av skor under varumärket Björn Borg till distributörer i fem länder i Europa.

WBM har under november/december 2004 genomfört en nyemission som tillfört bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101 alt 08-506 33 700
Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande WBM Holding AB, telefon 0705-173550

WBM-koncernen
Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2003 uppgå till cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2003 till cirka 115 miljoner kronor och antalet anställda är 35.

Tags & categories

Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld