Topic: Q3 2018

November 2018

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2018

1 July – 30 September 2018. The Group’s net sales decreased 1.3 percent to SEK 203.1 million (205.7). Excluding currency effects sales decreased 6.1 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Read more