Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 44,0 MSEK (35,8), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,7 procent (56,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,0 MSEK (32,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (24,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,15 SEK (0,98).

1 januari – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 512,7 MSEK (526,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 104,9 MSEK (84,1), en ökning om 25 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,0 MSEK (38,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (26,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,04).

Citat från VD

”Högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning med 16 procent för det tredje kvartalet.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 07.30.

 

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive