Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 44,0 MSEK (35,8), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,7 procent (56,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,0 MSEK (32,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (24,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,15 SEK (0,98).

1 januari – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 512,7 MSEK (526,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 104,9 MSEK (84,1), en ökning om 25 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,0 MSEK (38,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (26,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,04).

Citat från VD

”Högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning med 16 procent för det tredje kvartalet.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 07.30.

 

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian