Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 44,0 MSEK (35,8), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,7 procent (56,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,0 MSEK (32,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (24,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,15 SEK (0,98).

1 januari – 30 september 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 512,7 MSEK (526,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 104,9 MSEK (84,1), en ökning om 25 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1 procent (52,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,0 MSEK (38,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (26,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,04).

Citat från VD

”Högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning med 16 procent för det tredje kvartalet.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 07.30.

 

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive