Topic: Q4 2017

February 2018

Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober - 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet. Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,... Read more

Björn Borg AB Year end-Report January – December 2017

1 October - 31 December, 2017. The Group’s net sales fell 0.7 percent to SEK 170.3 million (171.4). Currency effects on sales were marginal in the quarter. The gross profit margin was 58.3 p... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2017 Read more