Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober – 31 december 2017

 • Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (48,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (21,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (17,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,74).

1 januari – 30 december 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 696,5 MSEK (631,6), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 9,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (50,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,4 MSEK (64,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,4 MSEK (46,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,48 SEK (1,88).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).

Citat från VD

” Årets fjärde kvartal visar samtidigt en god bruttovinstmarginalutveckling, 58,3 procent (48,0), vilket är avsevärt bättre än föregående. Vi ökar kostnaderna, men denna ökning är i princip uteslutande hänförlig till vårt förvärv av Benelux.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 07.30

 

Tags & categories

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive