Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober – 31 december 2017

 • Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (48,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (21,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (17,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,74).

1 januari – 30 december 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,3 procent till 696,5 MSEK (631,6), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 9,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (50,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,4 MSEK (64,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,4 MSEK (46,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,48 SEK (1,88).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).

Citat från VD

” Årets fjärde kvartal visar samtidigt en god bruttovinstmarginalutveckling, 58,3 procent (48,0), vilket är avsevärt bättre än föregående. Vi ökar kostnaderna, men denna ökning är i princip uteslutande hänförlig till vårt förvärv av Benelux.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 07.30

 

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive