Testresultat under rekommenderade gränsvärden


Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående åtgärder för att få klarhet i frågan.

Bolaget har låtit utföra tester på ett urval herrkalsonger, i flera olika mönster och kulörer, på ett certifierat, välrenommerat och oberoende laboratorium i Stockholm. Testresultaten, som nu är klara, visar att dessa produkter är klart under de gränsvärden som Textilimportörerna rekommenderar (max 250 mg/kg) och som Naturskyddsföreningen anger (max 20-50 mg/kg) för nonylfenoletoxylat.

-Vi ser mycket allvarligt på uppgiften att ett test ska ha uppmätt för höga halter och är därför tillfreds över att nya tester visar att våra produkter låg på en nivå klart under de gränsvärden som rekommenderas. Vi sitter inte stilla för det utan fortsätter vårt långsiktiga miljöarbete med att sätta ytterligare press på våra leverantörer och kräva ständig förbättring – av både dem och oss, säger Nils Vinberg, VD.

Björn Borg låter genomföra tester av materialprover från varje leverans och genomför därutöver stickprov av utlevererade plagg under säsongen. Bolaget har nu beslutat öka antalet stickprov från cirka 5-10 till cirka 30 per år för att säkerställa att uppsatta miljökrav efterföljs. Björn Borg kommer också verka för att ytterligare främja leverantörernas miljöarbe-te, bland annat med målet att leverantörerna ska upphöra att använda nonylfenol i sin produktionsprocess och övergå till mer miljövänliga metoder.

Den samlade information som idag finns tillgänglig visar att det inte finns några belägg för ett samband mellan allergiska besvär och förekomsten av nonylfenoletoxylat.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR-ansvarig, tel 08-506 33 700, mobil 0709-20 20 80, rocky.brennicke@bjornborg.com
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.com

Tags & categories

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive