Testresultat under rekommenderade gränsvärden


Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående åtgärder för att få klarhet i frågan.

Bolaget har låtit utföra tester på ett urval herrkalsonger, i flera olika mönster och kulörer, på ett certifierat, välrenommerat och oberoende laboratorium i Stockholm. Testresultaten, som nu är klara, visar att dessa produkter är klart under de gränsvärden som Textilimportörerna rekommenderar (max 250 mg/kg) och som Naturskyddsföreningen anger (max 20-50 mg/kg) för nonylfenoletoxylat.

-Vi ser mycket allvarligt på uppgiften att ett test ska ha uppmätt för höga halter och är därför tillfreds över att nya tester visar att våra produkter låg på en nivå klart under de gränsvärden som rekommenderas. Vi sitter inte stilla för det utan fortsätter vårt långsiktiga miljöarbete med att sätta ytterligare press på våra leverantörer och kräva ständig förbättring – av både dem och oss, säger Nils Vinberg, VD.

Björn Borg låter genomföra tester av materialprover från varje leverans och genomför därutöver stickprov av utlevererade plagg under säsongen. Bolaget har nu beslutat öka antalet stickprov från cirka 5-10 till cirka 30 per år för att säkerställa att uppsatta miljökrav efterföljs. Björn Borg kommer också verka för att ytterligare främja leverantörernas miljöarbe-te, bland annat med målet att leverantörerna ska upphöra att använda nonylfenol i sin produktionsprocess och övergå till mer miljövänliga metoder.

Den samlade information som idag finns tillgänglig visar att det inte finns några belägg för ett samband mellan allergiska besvär och förekomsten av nonylfenoletoxylat.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR-ansvarig, tel 08-506 33 700, mobil 0709-20 20 80, rocky.brennicke@bjornborg.com
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.com

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive