Testresultat under rekommenderade gränsvärden


Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående åtgärder för att få klarhet i frågan.

Bolaget har låtit utföra tester på ett urval herrkalsonger, i flera olika mönster och kulörer, på ett certifierat, välrenommerat och oberoende laboratorium i Stockholm. Testresultaten, som nu är klara, visar att dessa produkter är klart under de gränsvärden som Textilimportörerna rekommenderar (max 250 mg/kg) och som Naturskyddsföreningen anger (max 20-50 mg/kg) för nonylfenoletoxylat.

-Vi ser mycket allvarligt på uppgiften att ett test ska ha uppmätt för höga halter och är därför tillfreds över att nya tester visar att våra produkter låg på en nivå klart under de gränsvärden som rekommenderas. Vi sitter inte stilla för det utan fortsätter vårt långsiktiga miljöarbete med att sätta ytterligare press på våra leverantörer och kräva ständig förbättring – av både dem och oss, säger Nils Vinberg, VD.

Björn Borg låter genomföra tester av materialprover från varje leverans och genomför därutöver stickprov av utlevererade plagg under säsongen. Bolaget har nu beslutat öka antalet stickprov från cirka 5-10 till cirka 30 per år för att säkerställa att uppsatta miljökrav efterföljs. Björn Borg kommer också verka för att ytterligare främja leverantörernas miljöarbe-te, bland annat med målet att leverantörerna ska upphöra att använda nonylfenol i sin produktionsprocess och övergå till mer miljövänliga metoder.

Den samlade information som idag finns tillgänglig visar att det inte finns några belägg för ett samband mellan allergiska besvär och förekomsten av nonylfenoletoxylat.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR-ansvarig, tel 08-506 33 700, mobil 0709-20 20 80, rocky.brennicke@bjornborg.com
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.com

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Clothing for every workout @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
When in doubt, here’s some outfit inspo.

#bjornborg #TrainToLive
We commit to offer nothing but the best.

#bjornborg #TrainToLive
Björn Borg x Barry’s Nordics challenge is here!

Join us in a challenge that will test your determination, push your boundaries, and reward you for your hard work with exclusive merch.

The challenge runs between April 10 - May 9 (30 days).
- Complete 10 classes to earn an exclusive sleeves top.
- Complete 20 classes to earn an exclusive sleeveless top and sweatshirt.
Train To Live “10” and “20” class packs are available online at barrys.com and in-studio. 

It’s not about being the fastest or the strongest, it’s about being bold and never giving up.

Sign up today and find more information @barrysstockholm @barryscopenhagen @barrysnorway 🤝

#bjornborg #TrainToLive
#barrysswedenxbjornborg #barrysnorwayxbjornborg #barrysdenmarkxbjornborg
Sports Hour with @karin__lundstrom 🔥

“Sometimes, simplify to make movement happen. Like. At home 4 exercises to target important muscles for upper back strength and core stability, week spots (for many). Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds each side for quality:
kneeling banded straight arm push 10-15 slowkneeling banded scapula w lat pull10-15 slowkneeling banded rotator pull 8-10 r/l slowplank banded lateral arm walkout 10-15 slowside hold banded arm felt pull 8-10 r/l slow
rest repeat x”

#bjornborg #TrainToLive
Centre Premium - the latest addition to our Centre Collection. Timeless pieces that never go out of style.

#bjornborg #TrainToLive
The ultimate premium feeling. 
Made from top-quality, extra-long Supima® cotton that is breathable and wrinkle-resistant. The Premium Boxer gives unrivalled comfort. And it looks incredibly good.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @vildeehaa. 

#bjornborg #TrainToLive
We’re thrilled to announce that Björn Borg and Barry’s will be partnering up during this year. With our shared values as a strong foundation, we feel that this is a perfect match.

At Björn Borg and Barry’s we share the belief that moving our bodies makes us better versions of ourselves and enriches our lives. Together we get stronger in mind, body, and soul – one sweaty workout at a time.

Expect a lot of exciting things to come!

#bjornborg #TrainToLive
A few tips for a more sustainable Monday.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @karin__lundstrom 🤝👇

“Easy access on weekends with short at home flows, but still full connection burn. Like. Target ABS with clever add ons so it is at the same time full body stability - gymnastic strength we all benefit from. Do it with a band to make it really burn (challenging).

Start by moving optional way into this day 10.000 steps - walk, run, dance…

Then find a floor space and do 3-5 rounds for quality:
- 10 Leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 20 alt leg raise and drop with arms straight side press to the band.
- 10 banded alt straight connection knee to elbow.
- 10 alt crossing connection knee to elbow.
- 10 foot assisted banded lateral hip raises R/L.
- 10 banded star fish R/L.

#bjornborg #TrainToLive