Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich samt nyval av Jens Høgsted. Till styrelseordförande föreslås omval av Heiner Olbrich. 

Jens Høgsted har arbetat som industriell rådgivare under många år och har gedigen erfarenhet av både strategiska och operativa frågor inom den digitaliserade konsumentindustrin. Han har tidigare varit VD for Danmarks största sporthandelskedja, Sportmaster, där han ledde utvecklingen av bolagets online-affär, samtidigt som han ledde utvecklingen av två andra bolag inom holdingbolaget Sport Nordic Groups portfölj (Unisport och Rezet Sneaker Store). Idag är Jens VD på hudvårdsbolaget Karmameju och han är även styrelseledamot i Imerco Group, Svendsen Sport, DAY ET och Pack Tech.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Veronica Sandman (utsedd av Martin Bjäringer), Mats H Nilsson (utsedd av sig själv), Fredrik Lövstedt (utsedd av sig själv) och Heiner Olbrich (styrelseordförande).

Tags & categories

Centre colour of the season - oil green.
This summer - enjoy a walk in nature, go for a swim, get together with your friends for an outdoor training session and finish it off by firing up the barbecue.

Get ready - a new season starts now.
For us, it’s not about running faster or lifting heavier, but to cope with the challenges we are facing, in life and in the world.⁠⁠ We #TrainToLive.
@sillestaunstrup: "Training means a lot to me these days. It helps me become the best version of myself, and also keeps me happier and stronger."
Weekend wear.
New in - Original briefs.
First swim of the year.
Perfecting underwear since 1989.
"I wanna achieve the best version of myself - that's why I #TrainToLive." @sigridbjorn
@martinhanssons spends his weekend in Centre.
Perfecting underwear since 1989.
Crafted from high-quality premium cotton and with an unrivalled fit, our Core underwear is a true icon.