Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Heiner Olbrich och Jens Høgsted samt nyval av Johanna Schottenius. Till styrelseordförande föreslås omval av Heiner Olbrich. Johanna Schottenius har omfattande erfarenhet från retail, digitalisering och affärsutveckling. Johanna har tidigare arbetat internationellt inom IKEA under många år, framför allt med IKEA:s new retail, affärsutveckling, strategier, hållbarhet och ledarskap. Hon är utbildad civilekonom och har också flera års erfarenhet som managementkonsult. Johanna arbetar idag som VD för Schottenius & Partners AB, ett bolag som utvecklar startups, scaleups samt mer mogna bolag som behöver genomgå någon form av förändring samt sitter som styrelseledamot i diverse tillväxtbolag, bland annat retail tech bolaget Vertiseit som är
noterat på First North.
Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Marika Svärdström (utsedd av Martin Bjäringer), Mats H Nilsson (utsedd av sig själv), Fredrik Lövstedt (utsedd av sig själv), Per Josefsson (utsedd av sig själv), och Heiner Olbrich (styrelseordförande).

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian