Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöterna Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich. Vidare föreslår valberedningen nyval av Alessandra Cama och Göran Carlson. Martin Bjäringer och Lotta de Champs har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Heiner Olbrich (omval).

Alessandra Cama, som föreslås som ny styrelseledamot, har internationell erfarenhet inom konsumentprodukter och är specialiserad på varumärkesstrategier för att nå tillväxt. Alessandra är förnärvarande Managing Director för Warsteiner, ett ledande tyskt ölmärke. Alessandra har tidigare erfarenhet från olika positioner inom GfK, ett företag verksamt inom marknadsundersökningar och dataanalys samt varit partner på konsultbolaget Roland Berger Strategy Consultants.

Göran Carlson, som föreslås som ny styrelseledamot, är företagare och driver egen investeringsverksamhet i såväl noterade som onoterade företag. Göran har tidigare bland annat varit VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar ordförande i Actic Group, vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och Budbee AB. Äger via bolag 73.500 aktier i Björn Borg.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur fonder), Martin Bjäringer (utsedd av sig själv), Mats H Nilsson (utsedd av sig själv), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Heiner Olbrich (styrelseordförande).

 

Årsstämman äger rum torsdagen 17 maj 2018 i Stockholm.

 

För ytterligare information:

Valberedningens ordförande

Marianne Flink 070 664 4114

marianne@mflink.se

Tags & categories

A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive