Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att Isabelle Ducellier väljs till ny styrelseledamot. Isabelle Ducellier är VD för Pernod Ricard Sverige och bedöms tillföra styrelsen värdefull ytterligare kompetens inom bland annat retail och internationell distribution. Valberedningen föreslår i övrigt omval av styrelseledamöterna Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers. Fabian Månsson har undanbett sig omval, men avser stötta ledningen i en rådgivande roll även fortsättningsvis. Han kvarstår också som styrelseordförande för koncernbolaget Björn Borg Sports B.V. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Information om vilka personer som ingår i Björn Borgs valberedning samt information om styrelseledamöterna framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com (corporate.bjornborg.com). Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma.

Årsstämman äger rum onsdagen den 17 april 2013, i Stockholm.
   

För ytterligare information, kontakta
Johan Stenberg, valberedningens ordförande, tel. 0705-543886.
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, tel. 0708-595480

Björn Borg AB
Tulegatan 11
113 53 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian