Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg.

Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande direktör för Tredje AP-fonden. Kerstin Hessius har tidigare varit verkställande direktör för Stockholmsbörsen (2001-2004), vice riksbankschef (1999-2001), chef för Asset Management hos Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank (1998) och har haft olika chefspositioner inom Alfred Berg/ABN Amro (1990-1997). Dessförinnan var hon journalist på Finanstidningen (1989-1990). Kerstin Hessius har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är bland annat ledamot i styrelsen för Vasakronan AB, Hemsö AB samt ledamot för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Kerstin Hessius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Monika Elling, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 15 april 2010 i Stockholm.

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive