Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg.

Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande direktör för Tredje AP-fonden. Kerstin Hessius har tidigare varit verkställande direktör för Stockholmsbörsen (2001-2004), vice riksbankschef (1999-2001), chef för Asset Management hos Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank (1998) och har haft olika chefspositioner inom Alfred Berg/ABN Amro (1990-1997). Dessförinnan var hon journalist på Finanstidningen (1989-1990). Kerstin Hessius har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är bland annat ledamot i styrelsen för Vasakronan AB, Hemsö AB samt ledamot för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Kerstin Hessius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Monika Elling, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 15 april 2010 i Stockholm.

Tags & categories

Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive