Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg.

Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande direktör för Tredje AP-fonden. Kerstin Hessius har tidigare varit verkställande direktör för Stockholmsbörsen (2001-2004), vice riksbankschef (1999-2001), chef för Asset Management hos Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank (1998) och har haft olika chefspositioner inom Alfred Berg/ABN Amro (1990-1997). Dessförinnan var hon journalist på Finanstidningen (1989-1990). Kerstin Hessius har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är bland annat ledamot i styrelsen för Vasakronan AB, Hemsö AB samt ledamot för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Kerstin Hessius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Monika Elling, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 15 april 2010 i Stockholm.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian