Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg.

Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande direktör för Tredje AP-fonden. Kerstin Hessius har tidigare varit verkställande direktör för Stockholmsbörsen (2001-2004), vice riksbankschef (1999-2001), chef för Asset Management hos Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank (1998) och har haft olika chefspositioner inom Alfred Berg/ABN Amro (1990-1997). Dessförinnan var hon journalist på Finanstidningen (1989-1990). Kerstin Hessius har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är bland annat ledamot i styrelsen för Vasakronan AB, Hemsö AB samt ledamot för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Kerstin Hessius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Monika Elling, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 15 april 2010 i Stockholm.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg