Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning kommer vid årsstämman 2009 att föreslå att Monika Elling och Fabian Månsson väljs till nya styrelseledamöter i Björn Borg.

Fabian Månsson, född 1964, är sedan 2008 verksam som industriell rådgivare. Fabian Måns-son är en internationellt erfaren ledare inom konsumentvaror och starka varumärken med ett dokumenterat track record av att leda företag i såväl tillväxt och internationell expansion som turn-around och rekonstruktion. Fabian Månsson har under senaste året fungerat som indus-triell rådgivare åt koncernledningen för bl a Hugo Boss och Mavi Jeans. Tidigare har Fabian Månsson varit verksam i USA som CEO, President samt styrelseledamot för Eddie Bauer Inc under perioden 2002-2007. Under 2000-2001 arbetade Månsson som EVP på Spray Ventures AB. Mellan åren 1991-2000 har Månsson arbetat för H&M Hennes och Mauritz AB och där haft rollerna VD (1998-2000), Inköpschef (1997-1998) samt Divisionschef (1993-1997). Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Fabian Månsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till bolagets större ak-tieägare.

Monika Elling, född 1962, är sedan 2005 finansdirektör på Intrum Justitia. Hon har tidigare arbetat som analytiker vid Enskilda Securities i Stockholm. Under perioden 1987-1989 arbetade hon som ekonomichef och administrativ chef vid Sandvik Öberg och 1989-1992 som affärscon-troller med tf platschefsansvar vid Industor. Från 1992 till 1994 var hon CFO och COO i Arrow Lock Group i USA, i dag en del i Assa Abloy-koncernen. Mellan 1994 och 1998 arbetade Monika Elling i Securitas, främst med affärsutvecklingsansvar inom Cash Handling Services. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med MBA-studier på McGill University i Montreal, Kanada, och en maskiningenjörsexamen från Teknikum Växjö. Monika Elling var fram till slutet av 2007 styrelseledamot i AB Lindex. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt även i förhållande till bolagets större ak-tieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Lövstedt, Mats Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ord-förande. Håkan Roos och Lottie Svedenstedt har avböjt omval.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 april 2009 i Stockholm.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg