Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)


Björn Borgs valberedning föreslår att Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren väljs till nya styrelseledamöter.

Martin Bjäringer, som tidigare satt i Björn Borgs styrelse åren 1999 respektive 2004, är entreprenör och har mångårig finansiell erfarenhet från verksamhet genom investmentbolaget Monterro och från sin tid inom investment banking hos bland annat Alfred Berg.

Natalie Schuterman, med mångårig erfarenhet av mode och design, har startat, driver och äger klädbutiker i Stockholm, bl.a. under eget namn.

Anders Slettengren har styrelseerfarenhet från ett flertal modeföretag och är verkställande direktör i investmentbolaget Novax AB, vars innehav inkluderar design- och modeföretag som Filippa K och Designtorget.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av styrelseledamöterna Isabelle Ducellier, Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt och Mats H Nilsson. Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers har undanbett sig omval. Fredrik Lövstedt föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Information om vilka personer som ingår i Björn Borgs valberedning samt information om styrelseledamöterna framgår på Björn Borgs hemsida http://www.bjornborg.com (corporate.bjornborg.com). Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till Björn Borgs årsstämma.

Årsstämman äger rum torsdagen den 10 april 2014, i Stockholm.
                        
För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats H Nilsson, valberedningens ordförande, tel. 0041 789-251492
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, tel. 0708-595480

Björn Borg AB Tulegatan 11
113 53 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Om Björn Borg
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt finns 38 Björn Borg-butiker, varav 17 drivs inom koncernen. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2013 till cirka 1,5 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 499 MSEK och antalet anställda var 159. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive