VICE VD LÄMNAR BJÖRN BORG


Björn Borg har lanserat en ny affärsplan för 2015-2019, med fokus på försäljningstillväxt och att förflytta varumärket till att bli ett mer utpräglat sportmodevarumärke. I samband med att den nya affärsplanen har implementerats har organisatoriska förändringar genomförts. Inom ramen för denna omorganisation har en överenskommelse träffats om att Henrik Fischer, vice VD, lämnar bolaget. Vice VD-rollen kommer i samband med detta att försvinna. Henrik Fischer arbetar sin sista dag på Björn Borg den 30 juni.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, telefon 08-506 33 700

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015, kl. 8.00.

  
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2014 till cirka 1,4 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 539 MSEK och medelantalet anställda var 129. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian