WBM genomför nyemission


Styrelsen för Worldwide Brand Management AB (publ) har den 21 februari 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2006, fattat beslut om en nyemission varigenom bolaget till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder emitterat sammanlagt 278.552 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 348.190 SEK till 7.600.495 SEK. Nyemissionen tillför bolaget en sammanlagd emissionslikvid om 100.000.168 SEK. Aktierna, vilka skall betalas senast den 27 februari 2007, berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att inför kommande notering vid Stockholmsbörsen förstärka bolagets aktieägarbas med breddat institutionellt ägande. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde med en sedvanlig emissionsrabatt. SEB Enskilda har varit bolagets rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg