WBM genomför nyemission


Styrelsen för Worldwide Brand Management AB (publ) har den 21 februari 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2006, fattat beslut om en nyemission varigenom bolaget till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder emitterat sammanlagt 278.552 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 348.190 SEK till 7.600.495 SEK. Nyemissionen tillför bolaget en sammanlagd emissionslikvid om 100.000.168 SEK. Aktierna, vilka skall betalas senast den 27 februari 2007, berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att inför kommande notering vid Stockholmsbörsen förstärka bolagets aktieägarbas med breddat institutionellt ägande. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde med en sedvanlig emissionsrabatt. SEB Enskilda har varit bolagets rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive