WBM genomför nyemission


Styrelsen för Worldwide Brand Management AB (publ) har den 21 februari 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2006, fattat beslut om en nyemission varigenom bolaget till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder emitterat sammanlagt 278.552 aktier, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om 359 SEK och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 348.190 SEK till 7.600.495 SEK. Nyemissionen tillför bolaget en sammanlagd emissionslikvid om 100.000.168 SEK. Aktierna, vilka skall betalas senast den 27 februari 2007, berättigar till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Skälen för emissionen och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att inför kommande notering vid Stockholmsbörsen förstärka bolagets aktieägarbas med breddat institutionellt ägande. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att ge ökade möjligheter att eliminera bolagets skuldsättning och förbättra förutsättningarna att utveckla varumärket Björn Borg. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde med en sedvanlig emissionsrabatt. SEB Enskilda har varit bolagets rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive