WBM köper varumärket Björn Borg


WBM-koncernen har alltsedan 1997 haft en global licens att använda det registrerade varumärket Björn Borg inom produkt€områdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Enligt det nu tecknade avtalet förvärvar WBM full världsomspännande äganderätt till varumärket, omfattande alla kategorier av produkter och tjänster.

Den initiala köpeskillingen, som erläggs kontant i samband med att avtalet ingås, uppgår till 124 MSEK. Vidare har säljaren rätt till en tilläggsköpeskilling baserad på den sammanlagda grossist€försäljningen av Björn Borg-produkter under perioden från och med 2007 till och med 2016. Denna tilläggsköpeskilling motsvarar cirka 1,5-2,0 procent av Björn Borg-produkternas pris vid försäljning till konsument, med ett minimibelopp per år om 7,8 MSEK.

“Att vi nu köper varumärket är en milstolpe för såväl varumärket Björn Borg som företaget WBM. Genom att äga varumärket fullt ut kan vi agera kraftfullt på den internationella modescenen och samtidigt stärka förutsättningarna för vår vision att befästa Björn Borg som ett etablerat globalt modevarumärke”, säger Nils Vinberg, VD för WBM.

Finansiella effekter
WBM kommer att finansiera förvärvet av varumärket genom att öka kreditutrymmet hos Den Danske Bank med 100 MSEK till totalt 140 MSEK. De finansiella effekterna för WBM-koncernen av förvärvet av varumärket är, enligt styrelsens bedömning, att balansomslutningen ökar med cirka 185 MSEK, vilket i sin tur gör att soliditeten minskar från 65 procent till cirka 40 procent. Resultatet per aktie bedöms redan under 2007 öka med cirka 1 SEK per aktie som en följd av förvärvet.

Vidare avser WBMs styrelse att föreslå årsstämman 2007 att bolaget skall byta firma (namn) till Björn Borg AB (publ.).

Tags & categories

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive