WBM köper varumärket Björn Borg


WBM-koncernen har alltsedan 1997 haft en global licens att använda det registrerade varumärket Björn Borg inom produkt€områdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Enligt det nu tecknade avtalet förvärvar WBM full världsomspännande äganderätt till varumärket, omfattande alla kategorier av produkter och tjänster.

Den initiala köpeskillingen, som erläggs kontant i samband med att avtalet ingås, uppgår till 124 MSEK. Vidare har säljaren rätt till en tilläggsköpeskilling baserad på den sammanlagda grossist€försäljningen av Björn Borg-produkter under perioden från och med 2007 till och med 2016. Denna tilläggsköpeskilling motsvarar cirka 1,5-2,0 procent av Björn Borg-produkternas pris vid försäljning till konsument, med ett minimibelopp per år om 7,8 MSEK.

“Att vi nu köper varumärket är en milstolpe för såväl varumärket Björn Borg som företaget WBM. Genom att äga varumärket fullt ut kan vi agera kraftfullt på den internationella modescenen och samtidigt stärka förutsättningarna för vår vision att befästa Björn Borg som ett etablerat globalt modevarumärke”, säger Nils Vinberg, VD för WBM.

Finansiella effekter
WBM kommer att finansiera förvärvet av varumärket genom att öka kreditutrymmet hos Den Danske Bank med 100 MSEK till totalt 140 MSEK. De finansiella effekterna för WBM-koncernen av förvärvet av varumärket är, enligt styrelsens bedömning, att balansomslutningen ökar med cirka 185 MSEK, vilket i sin tur gör att soliditeten minskar från 65 procent till cirka 40 procent. Resultatet per aktie bedöms redan under 2007 öka med cirka 1 SEK per aktie som en följd av förvärvet.

Vidare avser WBMs styrelse att föreslå årsstämman 2007 att bolaget skall byta firma (namn) till Björn Borg AB (publ.).

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg