Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006


1 oktober – 31 december 2006

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 134 % till 483 MSEK (207).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 112 % till 108,5 MSEK (51,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 175 % till 35,0 MSEK (12,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 152 % till 24,3 MSEK (9,7).
 • Resultat per aktie ökade med 150 % till 4,22 SEK (1,69).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,8 % (58,7).
 • Tre nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och två franchisebutiker i Holland.
 • WBM förvärvade varumärket Björn Borg.

1 januari – 31 december 2006

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 88 % till 1 404 MSEK (747).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 77 % till 324,6 MSEK (183,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 162 % till 81,9 MSEK (31,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 149 % till 58,5 MSEK (23,5).
 • Resultat per aktie ökade med 148 % till 10,19 SEK (4,11).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,7 % (52,2).

Styrelsen avser att under 2007 ansöka om notering vid Stockholmsbörsen.

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg