Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006


1 oktober – 31 december 2006

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 134 % till 483 MSEK (207).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 112 % till 108,5 MSEK (51,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 175 % till 35,0 MSEK (12,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 152 % till 24,3 MSEK (9,7).
 • Resultat per aktie ökade med 150 % till 4,22 SEK (1,69).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,8 % (58,7).
 • Tre nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och två franchisebutiker i Holland.
 • WBM förvärvade varumärket Björn Borg.

1 januari – 31 december 2006

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 88 % till 1 404 MSEK (747).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 77 % till 324,6 MSEK (183,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 162 % till 81,9 MSEK (31,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 149 % till 58,5 MSEK (23,5).
 • Resultat per aktie ökade med 148 % till 10,19 SEK (4,11).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,7 % (52,2).

Styrelsen avser att under 2007 ansöka om notering vid Stockholmsbörsen.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian