Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg


Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är Martin Bjäringer, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg, har samtliga sålt motsvarande cirka 25 procent av sina respektive innehav i bolaget.[1]

“Björn Borg möter ett allt större intresse från institutionella placerare och steget till Stockholmsbörsens Nordiska lista gör det möjligt för fler aktörer att investera i bolaget. I samband med detta har ett antal av bolagets största och långvariga ägare valt att bereda plats för nya ägare, genom att reducera sina respektive innehav. Min bedömning är att en breddad institutionell aktieägarbas bidrar positivt till att skapa ett stabilt och långsiktigt ägande i Björn Borg”, säger Fredrik Lövstedt, styrelseordförande i Björn Borg AB.

Transaktionen har skett med biträde av SEB Enskilda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, telefon 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Björn Borg
Koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym som finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter under 2006 till 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr. Antalet anställda är 64. Björn Borgs aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, sedan den 7 maj 2007.

Tags & categories

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive