Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg


Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är Martin Bjäringer, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg, har samtliga sålt motsvarande cirka 25 procent av sina respektive innehav i bolaget.[1]

“Björn Borg möter ett allt större intresse från institutionella placerare och steget till Stockholmsbörsens Nordiska lista gör det möjligt för fler aktörer att investera i bolaget. I samband med detta har ett antal av bolagets största och långvariga ägare valt att bereda plats för nya ägare, genom att reducera sina respektive innehav. Min bedömning är att en breddad institutionell aktieägarbas bidrar positivt till att skapa ett stabilt och långsiktigt ägande i Björn Borg”, säger Fredrik Lövstedt, styrelseordförande i Björn Borg AB.

Transaktionen har skett med biträde av SEB Enskilda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, telefon 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Björn Borg
Koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym som finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter under 2006 till 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr. Antalet anställda är 64. Björn Borgs aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, sedan den 7 maj 2007.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian