Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg


Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är Martin Bjäringer, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg, har samtliga sålt motsvarande cirka 25 procent av sina respektive innehav i bolaget.[1]

“Björn Borg möter ett allt större intresse från institutionella placerare och steget till Stockholmsbörsens Nordiska lista gör det möjligt för fler aktörer att investera i bolaget. I samband med detta har ett antal av bolagets största och långvariga ägare valt att bereda plats för nya ägare, genom att reducera sina respektive innehav. Min bedömning är att en breddad institutionell aktieägarbas bidrar positivt till att skapa ett stabilt och långsiktigt ägande i Björn Borg”, säger Fredrik Lövstedt, styrelseordförande i Björn Borg AB.

Transaktionen har skett med biträde av SEB Enskilda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, telefon 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Björn Borg
Koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym som finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter under 2006 till 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr. Antalet anställda är 64. Björn Borgs aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, sedan den 7 maj 2007.

Tags & categories

Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive