Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg


Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är Martin Bjäringer, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg, har samtliga sålt motsvarande cirka 25 procent av sina respektive innehav i bolaget.[1]

“Björn Borg möter ett allt större intresse från institutionella placerare och steget till Stockholmsbörsens Nordiska lista gör det möjligt för fler aktörer att investera i bolaget. I samband med detta har ett antal av bolagets största och långvariga ägare valt att bereda plats för nya ägare, genom att reducera sina respektive innehav. Min bedömning är att en breddad institutionell aktieägarbas bidrar positivt till att skapa ett stabilt och långsiktigt ägande i Björn Borg”, säger Fredrik Lövstedt, styrelseordförande i Björn Borg AB.

Transaktionen har skett med biträde av SEB Enskilda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, telefon 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Björn Borg
Koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym som finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter under 2006 till 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81 Mkr. Antalet anställda är 64. Björn Borgs aktie handlas på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, sedan den 7 maj 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg