ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG


”Det har varit fem utvecklande och intensiva år då jag tillsammans med fantastiska kollegor arbetat med att lyfta Björn Borg till ett ännu tydligare varumärke. Särskilt stolt är jag över arbetet med att bygga en kompetent organisation och en stark värdegrund inom Björn Borg, som plattform för fortsatt utveckling och tillväxt. Nu är det dags för mig att gå vidare vid en tidpunkt som känns rätt både för mig och i det skede bolaget befinner sig”, kommenterar Arthur Engel, avgående VD för Björn Borg.

”Arthur Engel har med stor målmedvetenhet och drivkraft bidragit till att stärka Björn Borgs position som internationell aktör inom mode­underkläder och lotsat koncernen genom en tid av tuffa marknadsförhållanden. Under den här tiden har koncernens verksamhet utvidgats till att idag omfatta egna rörelser i England och Finland, ett breddat produktutbud och en växande e-handel”, kommenterar Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD, mobil 0701-813401, arthur.engel@bjornborg.com
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-595480, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

    
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2013 kl. 08.45.

    
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg