ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG


”Det har varit fem utvecklande och intensiva år då jag tillsammans med fantastiska kollegor arbetat med att lyfta Björn Borg till ett ännu tydligare varumärke. Särskilt stolt är jag över arbetet med att bygga en kompetent organisation och en stark värdegrund inom Björn Borg, som plattform för fortsatt utveckling och tillväxt. Nu är det dags för mig att gå vidare vid en tidpunkt som känns rätt både för mig och i det skede bolaget befinner sig”, kommenterar Arthur Engel, avgående VD för Björn Borg.

”Arthur Engel har med stor målmedvetenhet och drivkraft bidragit till att stärka Björn Borgs position som internationell aktör inom mode­underkläder och lotsat koncernen genom en tid av tuffa marknadsförhållanden. Under den här tiden har koncernens verksamhet utvidgats till att idag omfatta egna rörelser i England och Finland, ett breddat produktutbud och en växande e-handel”, kommenterar Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD, mobil 0701-813401, arthur.engel@bjornborg.com
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-595480, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

    
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2013 kl. 08.45.

    
Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive