BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 0,2 procent till 196,4 MSEK (196,9), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 3,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 51,5 MSEK (45,0), en ökning om 14,3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,8 procent (55,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,7 MSEK (14,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (0,58).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6,7 procent till 756,9 MSEK (709,6), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 3,7 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 194,6 MSEK (160,0), en ökning om 21,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (57,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,4 MSEK (71,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,9 MSEK (59,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,55 SEK (2,39).

CITAT FRÅN VD

Samarbetena med våra e-tailers fortsätter med bra resultat och vi har också god tillväxt i vår egen e-handel, vilka tillsammans utgör 25,7 procent (22,5) av total nettoomsättning”, kommenterar VD Henrik Bunge.
   
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 07.30

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Pink Diva.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive