BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 0,2 procent till 196,4 MSEK (196,9), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 3,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 51,5 MSEK (45,0), en ökning om 14,3 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,8 procent (55,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,7 MSEK (14,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (0,58).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6,7 procent till 756,9 MSEK (709,6), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 3,7 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 194,6 MSEK (160,0), en ökning om 21,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (57,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,4 MSEK (71,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,9 MSEK (59,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,55 SEK (2,39).

CITAT FRÅN VD

Samarbetena med våra e-tailers fortsätter med bra resultat och vi har också god tillväxt i vår egen e-handel, vilka tillsammans utgör 25,7 procent (22,5) av total nettoomsättning”, kommenterar VD Henrik Bunge.
   
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 07.30

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian