BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 198,4 MSEK (180,6), en ökning med 9,9 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 77,0 MSEK (63,8), en ökning om 20,6 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 14,4 procent till 30,8 MSEK (26,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,1). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 56,6 procent, en ökning om 3,5 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MSEK (10,0). Valutaneutralt och rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 16,0 MSEK, en ökning om 60 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (11,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,44).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 835,2 MSEK (768,2), en ökning med 8,7 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 305,3 MSEK (298,5), en ökning om 2,3 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 15 procent till 111,2 MSEK (97,1).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,8 procent (54,2). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 55,5 procent, en ökning om 1,3 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,9 MSEK (104,1). Valuta neutralt och rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 120,1 MSEK, en ökning om 15,4 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,9 MSEK (86,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,02 SEK (3,42).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,50) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (62,9). Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

CITAT FRÅN VD

”Vidare kan jag konstatera att vi också för helåret 2022 slår lönsamhetsrekord. Valutaneutralt och rensat från engångskostnader hade vårt rörelseresultat för verksamhetsåret 2022 varit 120 MSEK,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive