Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till –0,3 MSEK (0,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till –3,3 MSEK (–2,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (–0,09).

1 januari – 30 juni 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,4 procent till 320,5 MSEK (280,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 12,4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (51,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (14,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (4,3).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,20).

Citat från VD

” När jag summerar andra kvartalet finns det flera segrar att fira, mycket god utväxling på vårt fokus på sociala medier där vi ökar vår kännedom som sportvarumärke både i Sverige och Nederländerna. Vi förstärker vår position i våra kundmätningar kring vilka underkläder män föredrar och vi har framgångsrikt fortsatt att etablera ”performance underwear”, det vill säga, funktionsunderkläder för både män och kvinnor. Jag kan också slutligen konstatera ett vårt arbete under 2016 med att förbättra och effektivisera våra leveranser har fallit mycket väl ut. Vi ökar vår leveransprecision samtidigt som vi minskar våra kostnader under andra kvartalet 2017”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 07.30

Tags & categories

Just a little bit of humble-bragging.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @janicechantel.

#bjornborg #TrainToLive
Now available: perfect gifts. Explore XMAS at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
In early November we gathered all our teams across Europe for our Björn Borg Global Brand Summit - including two days of presentations and adventures. And yes, it's our Head Coach (CEO) screaming "WE ARE LIVE" in the beginning.
We don't live to train, we #TrainToLive.

Thank you @homagesthlm and everyone involved.

#bjornborg #TrainToLive
At Björn Borg, we train to live, and we live to inspire people to become the best version of themselves. To become the best version of yourself you need goals. Here’s a few “green” ones among our colleagues for 2022. 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @madiekeee. P.S. you don’t necessarily need sand dunes to get the workout done.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#björnborg #TrainToLive
For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive