Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till –0,3 MSEK (0,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till –3,3 MSEK (–2,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (–0,09).

1 januari – 30 juni 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,4 procent till 320,5 MSEK (280,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 12,4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (51,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (14,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (4,3).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,20).

Citat från VD

” När jag summerar andra kvartalet finns det flera segrar att fira, mycket god utväxling på vårt fokus på sociala medier där vi ökar vår kännedom som sportvarumärke både i Sverige och Nederländerna. Vi förstärker vår position i våra kundmätningar kring vilka underkläder män föredrar och vi har framgångsrikt fortsatt att etablera ”performance underwear”, det vill säga, funktionsunderkläder för både män och kvinnor. Jag kan också slutligen konstatera ett vårt arbete under 2016 med att förbättra och effektivisera våra leveranser har fallit mycket väl ut. Vi ökar vår leveransprecision samtidigt som vi minskar våra kostnader under andra kvartalet 2017”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 07.30

Tags & categories

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive