BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 61,3 MSEK (47,7), en ökning om 28,5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,3 procent (49,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,3 MSEK (–13,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,5 MSEK (–18,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (–0,75).

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 347,5 MSEK (319,9), en ökning med 8,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 47,2 MSEK (37,7), en ökning med 25,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 146,0 MSEK (104,0), en ökning om 40,4 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,7 procent (51,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,7 MSEK (–6,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 34.9 MSEK (–8,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 SEK (–0,33).

CITAT FRÅN VD

”Årets andra kvartal är vårt bästa andra kvartal i bolagets historia. Vi har aldrig omsatt mer och vi har aldrig varit mer lönsamma,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive