BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,6 MSEK (161,5), en ökning med 3 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 76,5 MSEK (52,0), en ökning om 47 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 39 procent till 37,5 MSEK (27,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 procent (54,5). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 56,7 procent, en ökning om 2,2 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (5,2), en ökning om 55 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 7,8 MSEK, en ökning om 50 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,2 MSEK (0,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,01).

1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 412,5 MSEK (388,2), en ökning med 6 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 169,3 MSEK (145,5), en ökning om 16 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 36 procent till 70,9 MSEK (52,2).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (51,9). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 55,3 procent, en ökning om 3,4 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK (34,5), en ökning om 14 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 41,5 MSEK, en ökning om 20 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (23,4), en ökning om 24 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,15 (0,93).

CITAT FRÅN VD

Framför allt är det vår sportkollektion som gör mig enormt stolt, med en otrolig utveckling i vår egen e-handel och inte bara under årets andra kvartal med 98 procents ökning, utan för hela första halvåret med en ökning om 100 procent,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg