BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 184,7 MSEK (172,0), en ökning med 7,4 procent.
  • Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 24,3 MSEK (17,5), en ökning med 39,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 84,7 MSEK (53,3), en ökning om 58,8 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3 procent (54,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,4 MSEK (7,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 21,3 MSEK (10,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (0,42).

CITAT FRÅN VD

Vår online satsning skapar planenligt mycket god tillväxt och mer än 50% av vår omsättning sker nu online genom egen e-handel, marknadsplatser, e-tailers och online-försäljning från våra retailers e-handelssidor”, kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories